Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

NÄL, ventilationsanläggningar

dekorationsbild

Vi bygger om samtliga fläktrum i vårdblocket på NÄL. Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera vår energianvändning till 2030 räknat från energianvändningen 1995.

På NÄL pågår ett större ventilationsprojekt där Västfastigheter bygger om nio fläktrum som försörjer vårdverksamheter i mottagningsblocken, radiologi och klinisk fysiologi samt intensivvårdsavdelning och förlossning. Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera vår energianvändning till 2030 räknat från 1995. Projektet är en fortsättning på den redan färdigställda ombyggnaden av samtliga 63 ventilationsaggregat i 12 fläktrum som försörjer verksamheterna i vårdblocket på NÄL.

Luftbehandlingsaggregaten som betjänar verksamheterna byts till nya luftbehandlingsaggregat. Fläktrummen består idag av äldre aggregat med vätskekopplad värmeåtervinning från 1988 som i projektet ska ersättas med nya energieffektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. Därmed uppnås en mycket högre verkningsgrad.

Omfattning

Totalt installeras 23 nya luftbehandlingsaggregat fördelade på nio separata fläktrum. Arbetet sker främst i fläktrummen som försörjer respektive vårdavdelning och vården kan därför pågå som vanligt.

In- och utfarter till sjukhuset

Under byggtiden påverkas framkomligheten ibland. Etableringsytor kommer att finnas utanför radiologi/klinisk fysiologi samt utanför IVA/förlossning, och under vissa perioder förekommer lastbilstrafik på sjukhusområdet i samband med leveranser.

Energi

Energibesparing är projektets huvudfokus. Fläktrummens ombyggnad utformas med målet att skapa en så energieffektiv lösning som möjligt där låg energiförbrukning för slutprodukten är i fokus. Energibesparingen för projektet är beräknad till cirka 1090 megawattimmar per år för fjärrvärme och 200 megawattimmar per år för elförbrukning.

Tidplan

Nuläge: Produktion och parallell projektering

Byggnation: start 2020

Klart: 2022

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gustav Ljungberg

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-10 10:32