Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mottagningsbyggnad

Evakueringsbyggnaden med Rondvägen i förgrunden.

Vi bygger en mottagningsbyggnad för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt. Evakueringsbyggnaden är en avgörande förutsättning för att kunna påbörja arbetet med det nya höghuset för förlossning- och neonatalvård.

Evakueringsbyggnaden blir en permanent byggnad som ska fungera för lättare mottagningsverksamhet och administration under många år. De första åren är det kvinnoklinikens utlokaliserade öppenvård och administration som använder byggnaden.

Byggnaden blir flexibel och anpassningsbar efter brukarnas olika behov. I ett första steg görs mindre anpassningar för att hantera de behov som evakuerade delar av Kvinnoklinikens verksamhet har.

Både den invändiga och utvändiga utformningen ska ha material och kulörer som står sig över tid.

Hållbart byggande

Västra Götalandsregionens centrala mål med ett hållbart byggande inkluderar att minimera energianvändningen och präglar alla systemlösningar, från stomval till installationer.

Ytor och försörjningslösningar är väl tilltagna för att tåla ett högt utnyttjande och en driftsäker utveckling under lång tid. Grundläggning, betongstomme och försörjning av el och VA är de mest långlivade komponenterna i byggnaden och ska tillåta ett antal ombyggnader och kompletteringar.

Byggnadens miljöpåverkan över tid är också en starkt påverkande förutsättning vid val av material, konstruktion och installationer i en nybyggnad.

Tidplan

Entreprenadstart: Preliminärt 2020.
Genomförande av plan 98 till och med plan 05 beräknas ta cirka 24 månader.

Kontaktuppgifter

Mattias Ståhl

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Terés Stenholm

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-10-14 16:17