Förlossning- och neonatal

Vi bygger ett nytt förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.

Förlossning och neonatal är en ny byggnad med totalt elva våningar varav två är kulvertplan under mark. 

Från 2023 till 2028 kommer byggprojektet påverka framkomligheten på Östra sjukhuset. Här finns mer information och karta över byggområden.

Du tar dig fram i det nya huset med hjälp av trapphus, tre personhissar, två godshissar och två IVA-hissar. Kvinnokliniken sammankopplas med både Centralklinikens operationsenhet och Drottning Silvias barnsjukhus via förbindelsegångar. Kulvertplanen under mark används för olika transporter, teknik, drift och övriga stödfunktioner.

I byggnaden ska det kunna ske 12 500 förlossningar per år.

På entréplan kommer det att finnas öppenvårdsmottagningar, dagvård, ultraljudsenheten, antenatalenheten, information, väntplatser, cafeteria och konferenslokaler.

  • Plan 00 Mottagningar, Förlossning
  • Plan 01 Förlossning
  • Plan 02 Neonatalsjukvård
  • Plan 03 Fläktrum
  • Plan 04 Fläktrum (övre del), jourrum, övernattningsrum, administration
  • Plan 05 Vårdavdelning
  • Plan 06 Vårdavdelning
  • Plan 07 Vårdavdelning
  • Plan 08 Administrativa lokaler
Mamma med sitt barn i familjevårdsrum på neonatal.
Familjevårdsrummen skapar trygghet och hemkänsla och uppmuntrar föräldrar att aktivt delta i vården.

Den inre miljön baseras på personalens behov av en rationell arbetsplats med god logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i. Andra viktiga aspekter i den inre miljön är patienternas behov av trygghet, säkerhet och känslan av välkomnande och omhändertagande. 

Den yttre gestaltningen integreras i det planerade vita sjukhusets framtida gestaltningsprinciper med estetiskt hög nivå, klarhet, enkelhet, upplevelserikedom och framtidsinriktning med människan i centrum.

In- och utfarter påverkas

Under byggtiden påverkas framkomligheten på Östra sjukhuset.

Vi bygger hållbart 

Det nya huset kommer bland annat att ha solceller och certifieras enligt Miljöbyggnad. 

Tidplan  

Nuläge: Produktion
Byggnation: 2023-2028

Maria Xygkogianni

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer

Stefan Carlsson

Projektledare