Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förlossnings- och neonatal

Gestaltningsbild vitt sjukhus mot molnig himmel

Vi bygger ett nytt förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.

Projektet sker i två etapper, där den första är en ny byggnad med totalt elva våningar varav två är kulvertplan under mark.

Du tar dig fram i det nya huset med hjälp av trapphus, tre personhissar, två godshissar och två IVA-hissar. Kvinnokliniken sammankopplas med både Centralklinikens operationsenhet och Drottning Silvias barnsjukhus via förbindelsegångar. Kulvertplanen under mark används för olika transporter, teknik, drift och övriga stödfunktioner.

I byggnaden ska det kunna ske 12 500 förlossningar per år.

På entréplan kommer det att finnas öppenvårdsmottagningar, dagvård, ultraljudsenheten, antenatalenheten, information, väntplatser, cafeteria och konferenslokaler.

Plan 1. Förlossningsavdelning med tillhörande akutenhet
Plan 2. Neonatalvårdens IVA-enhet i höghuset samt därtill kopplad BB i låghuset
Plan 3. Teknikplan
Plan 4. Teknikplan samt jourrum och övernattningsrum för föräldrar
Plan 5, 6 och 7. BB
Plan 8. Administrativa lokaler

Mamma med sitt barn i familjevårdsrum på neonatal.
Familjevårdsrummen skapar trygghet och hemkänsla och uppmuntrar föräldrar att aktivt delta i vården.

Den inre miljön baseras på personalens behov av en rationell arbetsplats med god logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i. Andra viktiga aspekter i den inre miljön är patienternas behov av trygghet, säkerhet och känslan av välkomnande och omhändertagande. 

Den yttre gestaltningen integreras i det planerade vita sjukhusets framtida gestaltningsprinciper med estetiskt hög nivå, klarhet, enkelhet, upplevelserikedom och framtidsinriktning med människan i centrum.

In- och utfarter påverkas

Under byggtiden påverkas framkomligheten på Östra sjukhuset.

Vi bygger hållbart 

Det nya huset kommer bland annat att ha solceller och certifieras enligt Miljöbyggnad. 

Tidplan  

Nuläge: Planering/projektering
Byggnation: 2023-2028

Cyriaque Brochard

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Thomas Andersson

Projektledare
Senast uppdaterad: 2021-10-19 12:40