Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försörjningskvarter Norr

Flygbild över nya Försörjningskvarter Norr på Östratomten.

Vi planerar för ett nytt försörjningskvarter i norr för att anpassa Östra sjukhuset till en mer modern försörjningsprocess. Satsningen görs med syfte att, utöver att skapa en robust och redundant försörjningsstruktur, frigöra vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete.

Östra Sjukhuset står inför en stor utbyggnad, och de befintliga system som idag finns på sjukhuset för teknisk- och fysisk försörjning kan inte möta de framtida behoven. Därför behöver nya logistiklösningar och tekniska försörjningssystem skapas. I projektet utvecklas nya moderna logistiklösningar för de serviceflöden som krävs för att hålla igång sjukhuset. Dessa logistikflöden är bland annat mat, tvätt, gods, läkemedel och avfall.

Servicehusets västra fasad.

 

Som en del av lösningen planeras ett servicehus som ska fungera som logistiknav för sjukhuset. I byggnaden kommer sjukhusets flödesintensiva verksamheter såsom godsmottagning, tillagningskök och laboratorier samlas på ett ställe. Genom effektiva och driftsäkra transportsystem skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar försörjningslösning som ska leda till att vårdpersonalen kan lägga sin tid på patientnära arbete.

I det nya Försörjningskvarteret i norr kommer även moderna lokaler för forskning, utveckling och utbildning finnas, allt för att kunna utveckla vården.

Vi bygger hållbart

Västfastigheters målsättning är att genomföra byggprojekt med så lite miljöpåverkan som möjligt. I planeringen av det nya försörjningskvarteret och utbyggnad av teknisk försörjning är det självklart att miljöaspekter har ett stort inflytande på våra val av utformning och lösningar.

Det nya försörjningskvarteret projekteras för att certifieras enligt miljöbyggnad. Bland annat strävas det efter att hitta lösningar för att kunna återanvända överskottsvärme från exempelvis datahallen samt att delvis försörja byggnaden på energi från solceller placerade på taket. Byggnaden ska bli en attraktiv arbetsplats för de cirka 300 personer som kommer att arbeta här vilket innebär en god arbetsmiljö som är anpassad efter verksamheterna.

Tidplan

Nuläge: Planering
Byggnation: 2020
Klart: 2023

Kontaktuppgifter

Projektledare: Mats Ågren, 070-321 22 07, mats.agren@inhousetech.se

Senast uppdaterad: 2020-10-14 16:17