Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om- och utbyggnad av kulvertsystem

Östra sjukhuset i Göteborg växer. För att skapa förutsättningar för detta pågår sedan ån 2019 en omfattande utbyggnation av kulvertsystemet. Västfastigheter leder arbetet i nära samverkan med verksamheten.

Kulvertsystemet på Östra sjukhuset är en förutsättning för att skapa bra flöden för logistik och transporter inom sjukhusområdet. I arbetet ingår flera olika sträckningar som byggs i etapper. Kulvert i Diagnosvägen och kommande kulvert i sjukhusparken kommer att pågå fram till våren 2023.

När dessa projekt är genomförda kommer Östra sjukhuset ha nya kulvertar i både söder och norr, som sträcker sig i öst-västlig riktning och förbinder befintliga byggnadernas kulvertsystem. Kulvertrampen i sjukhusparken startar på plan 99 i servicehuset och dyker under Diagnosvägen ned till plan 98, under centralkliniken, CK. Kulvertrampen kommer att skapa förutsättningar för en framtida utbyggnad av Östra sjukhuset och borgar för en effektiv försörjning och logistik via kulvertsystemet.

Utmaningen med projekten är de omfattande schaktningsarbetena som sker inne på sjukhusområdet. Det kräver såväl sprängningar som omfattande transporter till och från området. För att begränsa påverkan byggs kulvertarna etappvis och schakten läggs igen så snart det är möjligt.

Det nya kulvertsystemet byggs för att leva upp till framtidens logistiklösningar. Här planeras bland annat för självkörande truckar, vakuumsugsystem för avfalls- och textiler liksom ett uppdaterat och utbyggt rörpostsystem. 

Påverkan på omgivningen

Under arbetet med att bygga nya kulvertar kommer det periodvis förekomma störningar i form av buller och vibrationer och begränsad framkomlighet. Särskilt viktigt är att kunna nå ut med information till berörda verksamheter och planera för att inte störa vården vid särskilt känsliga behandlingstillfällen. 

Under vintern och våren 2021 kommer Måsgången mellan Servicehuset och Centrakliniken vara tillfällig avstängd i cirka sex månader vilket gör det extra besvärligt att ta sig mellan restaurangen och sjukhuset.

Så snart installationerna i Diagnosvägskulverten är klara kommer Måsgången åter öppnas. Öppnandet beräknas kunna ske sommaren 2021. 

Tidplan

Kulvertsystemet byggs ut i olika etapper och i olika projekt. Hela expansionen beräknas vara klar och i bruk år 2023.

 

Ulf Berggren

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Thomas Andersson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-03 10:56