Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åtgärder enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Sahlgrenska sjukhuset

Publicerad: Uppdaterad:

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Arbete med att åtgärda EAH påbörjades 2016 och kommer att pågå även under 2019. Från mitten av april 2019 och fram till mitten av maj kommer ominventering av utförda åtgärder att utföras av medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet som kommer att fotografera, dokumentera, mäta kontraster och avstånd samt göra en sammantagen bedömning av sjukhusets tillgänglighet. Inventering sker på publika ytor invändigt och utvändigt samt delvis på mottagningarna.

Har du frågor? Välkommen att kontakta:

Samordnare av EAH projektet Ing-Mari Forsell, 070-578 58 12, ing-mari.forsell@vgregion.se

Fastighetsförvaltare Lotta Norlander, 072-211 04 06, lotta.norlander@vgregion.se

Mer fakta:

Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus.

VGR är i rollen som fastighetsägare enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningsrapporter om arbetet lämnas årligen, 2016–2019, till regionstyrelsen av fastighetsnämnden och kommittén för rättighetsfrågor.

*TD = tillgänglighetsdatabasen


Publicerad:
Uppdaterad: