Ny kulvert

Vi bygger ny kulvert på Sahlgrenska sjukhuset. Den nya kulverten kommer anslutas till den befintliga kulverten för att förbättra logistikflödet på tomten.

Varför bygger vi en ny kulvert?

Kulverten är en del av förberedande arbete inför Sahlgrenska Life.

Vilken påverkan har byggnationen på framkomligheten?

Passagen mellan Bruna och Gröna stråket är avstängd och framkomlighet är inte möjlig.

Ger byggnationen upphov till buller och vibrationer? 

För att kunna bygga den nya kulverten behöver sprängning av berg utföras. Entreprenaden ger upphov till buller och vibrationer på medel till hög nivå.

Vilken byggtid är det som gäller?

Byggstart augusti 2023, klart september 2024.