Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hudhuset

Under arbetet med Sahlgrenska Life kommer framkomligheten till hudhuset, Gröna stråket 12–16, vara påverkad. Huset kommer att nås från Röda stråket 11 och från Gröna stråket 12–16. För Gröna stråket gäller enbart tillgänglighet för gångtrafikanter. All biltrafik hänvisas till Röda stråket.

Fas 1: Ombyggnation

Hösten/vintern 2023/2024 kommer nya tillfartsvägar och en ny entré till hudhuset byggas med adress Röda stråket 11. Huset kommer byggas om invändigt för att skapa fungerande flöden för patienter, personal och gods.

Under byggtiden kommer framkomligheten på Röda stråket 10–16 påverkas.

Påverkade verksamheter är de som finns i byggnaderna med adresserna Röda stråket 10B, 11 och 12–16.

Arbetet kommer huvudsakligen påverka framkomligheten.

Fas 2: Ny entré till hudhuset

När ombyggnationen är klar, mars 2024 (preliminärt) kommer patient och personal ha två alternativ för att nå hudhuset.

Ordinarie entré Gröna stråket 12–16, nås enbart via gångbana (med trappa) från Göteborgs stads parkeringshus Per Dubbs. Skyltning från parkeringshus kommer när det är aktuellt.

För personer med nedsatt rörlighet hänvisas till entré Röda stråket 11. Den nås för personbil via södra infarten till Sahlgrenskaområdet (från Ehrenströmsgatan). Följ Bruna stråket för infart, Röda stråket för utfart. Vändslinga kommer att finnas vid Röda stråket.

Flexbuss, taxi, färdtjänst och sjukresor ska angöra entré vid Röda stråket.

Preliminärt kommer det finnas 11 vanliga parkeringsplatser plus 6 parkeringsplatser för personer med handikapptillstånd längs Röda stråket.

Senast uppdaterad: 2023-10-27 09:56