Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska Life, förberedande arbeten

karta med markerade byggområden

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tillsammans verksamheter och byggnader för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Som en inledande del av projektet påbörjades förberedande arbeten  hösten 2022. I projektet ingår bland annat rivning av ”Valvet”, mellan Per Dubbshuset och gamla reumatologen (klart) samt markarbeten för kulvert, tillfälliga vägar och förberedelse inför uppställning av paviljonger.

Parallellt genomförs ett energiåtervinningsprojekt, där en del grävarbeten måste genomföras vid ambulansnerfarten till BoIC (Bruna stråket 8) och på innergården vid Gröna stråket 2.

Framkomlighet och avstängningar

Projekten kommer att påverka framkomligheten på området och från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

 • Välj Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan för Röda, Bruna eller Vita stråket.
 • Välj Norra porten för Gröna stråket.
 • Välj huvudinfart för akutmottagningen.
 • Passage mellan Bruna och Gröna stråket är stängt för genomfart tills vidare.

Kartan gäller våren 2023 och visar aktuella avstängningar samt projektens arbetsområden.

På gång just nu

 • Buk- och kärlradiologi, Blå stråket 3
 • Förberedande arbeten, Bruna stråket
 • Förberedande arbeten paviljonger, Bruna stråket 18
 • Flytt av oxygentank, Bruna stråket 19
 • Aggregatbyte Hudhuset Reumatologen, Gröna stråket 16
 • Lokalanpassningar i paviljong, Röda stråket
 • Ringmatad värmeåtervinning, Bruna stråket
 • Anpassningar ventilation administrationsbyggnad, Röda stråket 16
 • Rivningsinventering, Gröna stråket 5-9

Projekten påverkar framkomligheten på området. Från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

 • Välj den södra infarten till Sahlgrenskaområdet (Sahlgrenska södra) från Ehrenströmsgatan om du ska till Röda, Bruna eller Vita stråket.
 • Välj Norra porten för Gröna stråket.
 • Välj huvudinfart för akutmottagningen.

Kartan gäller från april 2023 och visar aktuella avstängningar samt projektens arbetsområden.

Med start vecka 12 och resten av 2023, kommer Göteborg energi lägga om en värmeledning som behöver flyttas på grund av nybyggnationen på Medicinareberget. Arbetet sträcker sig från spårvagnshållplatsen Sahlgrenska huvudentré, genom Medicinaregatans södra parkering och upp på Medicinaregatan.

Arbetena medför att framkomligheten i området blir begränsad på grund av uppgrävd trottoar, färre tillgängliga körfält och parkeringar. Vi kommer att arbeta obekväma tider, såväl kvällar som nätter och helger, vilket innebär en del buller.

Läs mer om projektet på Göteborg energis webbplats. Där finns även en karta över det påverkade området.

På grund av flera olika byggprojekt är tillgången på besöksparkeringar på Sahlgrenskatomten påverkad. Från och med påsk påverkas även parkeringen vid Bruna stråket 17.

Rekommendationen är att använda P-hus vid Norra porten (där spårvagnen vänder) samt någon av parkeringsytorna som finns vid Medicinareberget. Se skyltning för taxa.

Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt på grund av den begränsade framkomligheten på området.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor.

Respektera även hastighetsbegränsningar på tomten.

Entreprenörer på området uppmanas använda P-huset vid Ehrenströmsgatan där de kan parkera med entreprenörstillstånd.

Senast uppdaterad: 2023-04-12 12:56