Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Byggprojekt påverkar framkomligheten

Karta över sahlgrenskaområdet

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tillsammans verksamheter och byggnader för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Som en inledande del av projektet kommer Västfastigheter att börja med förberedande arbeten under hösten 2022. I detta ingår rivning av byggnad 5154 ”Valvet”, mellan Per Dubbshuset och gamla reumatologen samt markarbeten för kulvert, tillfälliga vägar och förberedelse inför uppställning av paviljonger.

Parallellt med detta genomförs ett energiåtervinningsprojekt, där en del grävarbeten måste genomföras vid ambulansnerfarten till BoIC (Bruna stråket 8) och på innergården vid Gröna Stråket 2.

Framkomlighet och avstängningar

Projekten kommer att påverka framkomligheten på området och från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

Observera att ambulansnedfarten till BoIC stängs av från oktober. Under avstängningen kör ambulansen via akutintaget. Verksamheten informeras separat.

Välj den södra infarten till Sahlgrenskaområdet (Sahlgrenska södra) från Ehrenströmsgatan för att ta sig till, Röda, Bruna eller Vita stråket.

Kartan gäller från oktober och visar aktuella avstängningar samt projektens arbetsområden.

Förberedande arbeten inleds med rivning av byggnad 5154, ”Valvet”, mellan Per Dubbshuset och gamla reumatologen, samt markarbeten för kulvert och paviljonger.

Projekten kommer att påverka framkomligheten på Sahlgrenskaområdet och från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

Valvet rivs för att skapa förutsättningar för byggnation av hus 1 inom projektet Sahlgrenska Life. När byggnaden är borta kommer markarbeten genomföras på platsen.

Projekten kommer att påverka framkomligheten på området och från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

Observera att ambulansnedfarten till BoIC stängs av från oktober 2022. Under avstängningen kör ambulansen via akutintaget. Verksamheten informeras separat.

Välj gärna den södra infarten till Sahlgrenskaområdet (Sahlgrenska södra) från Ehrenströmsgatan om du ska till Röda, Bruna eller Vita stråket.

Kartan gäller från oktober och visar aktuella avstängningar samt projektens arbetsområden.

Ja, under rivningen kommer det vara en del bullrande arbeten. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

När markarbetet påbörjas kommer vi utföra vissa sprängningsarbeten. Även detta kan generera buller och vibrationer.

Angränsande verksamheter informeras separat och arbetet sker i dialog med resursplaneringsenhet och projektledare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.