Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska sjukhuset, ombyggnation av transfusionsmedicin

Röda väskor på en hylla i ett förrum där man ser in i en sal genom glasdörrar.
Ny sluss och förrum till transfusionsmedicin.

Behovet av blod och blodkomponenter är hög i Västra Götalandsregionen. Redan 2011 ställde sig regionstyrelsen bakom en plan för att Västra Götalandsregionen ska bli självförsörjande på blod.

I en slutrapport om blodförsörjningen i Västra Götaland, som är godkänd av regionstyrelsen, föreslås blad annat att det ska bli lättare för invånarna att lämna blod och att det ska bli fler mobila enheter som skickar blod till Sahlgrenska sjukhuset. Fler patienter, riksspecialitetsuppdrag, nya behandlingsmetoder och teknikutveckling gör ocskå att verksamheten behöver större och anpassade lokaler.

Huvuddelen av den transfusionsmedicinska verksamheten finns sedan 1980 på Sahlgrenska sjukhuset och lokalerna har inte förändrats sedan dess. Under 2013 flyttade blodgivningsverksamheten ett plan ner och ytor frigjordes som nu gör det möjligt att utöka laboratorieverksamheten inom transfusionsmedicin. På detta sätt får man en effektiv logistisk mellan komponentberedningslaboratorium, blodgivning och mobil enhet/buss.

Ett syfte med ombyggnationen är att säkerställa att föreskrifterna från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kan uppfyllas. 

Ombyggnationerna genomförs i fem etapper under pågående verksamhet för att slippa evakuera befintlig byggnad.

Tidplan

Nuläge: Byggnation.
Klart: 2018

Vi bygger hållbart

Det är svårt att ta ett helhetsgrepp om hållbarheten när vi endast bygger om ett våningsplan men vi gör ändå ett flertal åtgärder när det gäller energi och miljö.

Vi använder Byggvarubedömningen för att hålla koll på allt nytt material vi bygger in i byggnaden och att det blir ett miljövänligt och hållbart alternativ.

Byggvarubedömningen

Vi installerar belysningsstyrning och LED-belysning i stor utsträckning och närvarostyrd ventilation i alla administrativa lokaler.

På fläktvinden pågår ett energiprojekt där vi byter ut alla ventilationsaggregat i byggnaden till nya aggregat med effektiv värmeåtervinning. Vi byter även ut gamla ineffektiva pumpar i undercentralen och ansluter kylmaskiner till fjärrkyla. Även gamla ineffektiva kylmaskiner byts ut.

Transfusionsmedicin ska bli en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö för medarbetarna där verksamheten tillmötesgår en ökad efterfrågan på blodkomponenter som lever upp till Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens nya högre krav.

Martin Grann

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-10-14 15:02