Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ändring av besöks- och personalparkering på SÄS Borås från 1 juli

Publicerad: Uppdaterad:

1 juli sker en förändring för var besökare och personal på SÄS Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget.

Idag visar mätningar att det finns en brist på besöksparkeringar vid SÄS Borås. Därför sker nu en förändring för att utöka dessa när behovet är som störst under dagen. Det har även framförts önskemål från personal om fler parkeringsplatser närmare sjukhuset under främst kvällarna, då personalen känner oro för att parkera långt från sin arbetsplats vid dessa tidpunkter. Nu har en lösning tagits fram gemensamt av Västfastigheter och sjukhusledningen på SÄS Borås för att möta behoven. 

Parkeringshuset vid huvudentrén

Från och med 1 juli blir det parkering för besökare på alla plan i det stora parkeringshuset vid huvudentrén. Avgift kommer tas ut under hela dygnet. Under vardagar klockan 13.30-8 och dygnet runt under helger är det tillåtet att stå i parkeringshuset med Whoosh-tillstånd för personal. Det innebär att samma antal parkeringsplatser får en ökad användning under dygnet. 

Utifrån information om när besökare och patienter är i störst behov av parkering har beslut tagits att personal kan stå först från klockan 13.30 i parkeringshuset vid huvudentrén. Detta för att fler besökare ska hitta parkering nära sjukhuset. Västfastigheter hoppas det finns en samsyn om att prioritera parkeringarna för besökare och patienter i första hand.

Björkängsgaraget

I Björkängsgaraget blir det parkeringsplatser för personal på plan 1-6. På plan 5 blir vissa platser för besökare, särskild skyltning gäller. Besöksparkeringarna i garaget ändras under vecka 26. 

Fortsatta mätningar 

För att se över hur antalet parkeringsplatser är fördelade på besökare och personal mäts antalet lediga eller upptagna platser regelbundet. Det är dessa mätningar som idag visar på en brist på parkeringar för besökare. Västfastigheter kommer även i fortsättningen mäta antalet platser som används av besökare och personal för att se över framtida behov. 

Var kan du parkera från och med 1 juli?

Nedan finns kartor som visar var du kan parkera som besökare respektive personal. 

Karta för besöksparkering »

Karta för personalparkering »

Publicerad:
Uppdaterad: