Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SÄS Borås, nya infektion

gestaltningsbild nya infektion

Byggnationen innebär en till- och ombyggnation av den befintliga byggnaden för infektionsvård. Satsningen stärker sjukhusets förmåga till isoleringsvård och samtidigt samlar infektionssjukvården till en avdelning.

Den nuvarande avdelningen är gammal och uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Endast sex rum har kunnat ge isoleringsvård.

Med globaliseringen och klimatförändringar ökar problematiken med bakterieresistens och smittsamma sjukdomar så i den nya byggnaden blir det 28 vårdplatser i enkelrum med både invändig och utvändig sluss för isolering. 

Byggnaden innehåller även en mottagningsenhet med nio undersökningsrum där fem har en så kallad yttre sluss och en enhet för sprutbyte. I huset ska även vårdhygienenheten finnas.

Det nya huset blir cirka 5 000 m² och ansluter direkt till det befintliga huset. Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 m².

Vi bygger hållbart

Vår målsättning är ett byggprojekt med så lite miljöpåverkan som möjligt. Miljön har haft stort inflytande på våra beslut under projekteringen och byggprocessen. Ett projektspecifikt miljöprogram finns med både mål och uppföljningsaktiviteter.

Miljömål

  • Miljöbyggnad, uppnå kraven för nivå silver
  • Innemiljö: Ljudklassning och termisk komfort
  • Byggvaror och metoder: Byggvarubedömningen, livscykelperspektiv vid val av material och varor samt minimera klimatpåverkan under byggnationen.

Energi

Västra Götalandsregionens mål är att energiförbrukningen i regionens fastigheter inklusive verksamhetens energianvändning ska halveras till 2030 relativt 1995.

I projektet har vi valt att värdera både till- och ombyggnaden. Prognosen indikerar en energianvändning på 87 kWh/m².

Tappvarmvattenanvändningen i byggnaden förväntas bli hög så därför bygger vi en mindre solfångaranläggning som ska stå för cirka 30 % av energibehovet för varmvatten.

Konst och gestaltning

Genomgående tema för byggnaden är natur. Temat ska även förstärkas av den konstnärliga utsmyckningen. Konsten ska även möjliggöra reflektion, eftertanke, glädje och humor. 

Tidplan

Tillbyggnation: klar 2020
Ombyggnation: 2020 – 2021

Aktuellt i projektet

Andreas Tyrén

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Patrik Eriksson

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-19 15:27