Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SkaS Skövde vårdavdelningar

Skaraborgs sjukhus skövde

Vi bygger om 14 vårdavdelningar som behöver upprustas och moderniseras samtidigt som vi sanerar sjukhuset från PCB. Vårdavdelningarna ska bli luftiga och överskådliga med patientrum för en eller två personer.

Etapp ett i byggnationen av Skaraborgs Sjukhus Skövde invigdes 1973 och etapp två togs i bruk 1976. Sjukhuset är nu över 40 år och det finns ett mycket stort behov av upprustning och modernisering.

Sanering av PCB

När sjukhuset byggdes användes mjukfog med PCB vilket sedan 1978 är klassat som miljögift. Sjukhuset måste därför vara färdigsanerat år 2022.

PCB-saneringen sker samordnat med övrig byggnation i detta projekt för att minimera störningar och extra kostnader. 

Vi bygger flexibelt

Det är viktigt att vi utformar Västra Götalandsregionens lokaler med tanke på framtiden så att de kan passa för många verksamheters behov. Därför bygger vi typvårdavdelningar med flexibla ytor.

En förbättring jämfört med idag är en- och tvåpatientrummen med egen dusch och toalett. Lokalernas planering gör att en rationellare vård blir möjlig med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vårddel.

Stödfunktioner ska finnas i mittzonen mellan avdelningarna och samutnyttjas av avdelningarna och mellan olika våningsplan. 

Skiss på hur vårdavdelningar och gemensamma utrymmen ska ligga i relation till varandra i projektet.
Skiss på hur vårdavdelningar och gemensamma utrymmen ligger i förhållande till varandra.

Omfattning

Projektet innebär ombyggnation av tre våningsplan på 3 600 kvadratmeter där varje våningsplan innehåller fyra vårdavdelningar och servicedelar i anslutning till hisshallar. Det ingår även ombyggnation på cirka 2 150 kvadratmeter av ett halvt våningsplan med två vårdavdelningar och en servicedel.

Ombyggnationen berör avdelningarna 41-48, 61-62 och 71-74.

Vi bygger hållbart

Vår målsättning är ett byggprojekt med så lite miljöpåverkan som möjligt och därför har miljön stort inflytande på våra beslut i projektets alla faser.

Samtliga inbyggda produkter i huset registreras i Byggvarubedömningen för att vi ska veta varje produkts kemiska innehåll och miljöpåverkan samt produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Inför projektering av varje avdelning görs en erfarenhetsåterföring mellan projekten.

Samarbetet

Vi tror att ett bra arbetsklimat i projektet speglar det resultat vi lämnar efter oss när projektet är klart. Därför månar vi om varandras engagemang, gemenskap och öppenhet för allas tankar och idéer.

Konsten

De nybyggda vårdavdelningarna förses med konst som gör att lokalerna känns välkomnande och stimulerande. Vi är övertygade om att konsten kan göra vårdupplevelsen bättre och påverka arbetsmiljön för personalen positivt.

Tidplan

Nuläge: Byggnation 
Beräknas klart: april 2020

Malin Thilander

Projektägare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Andersson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jacob Wind

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-03-28 15:24