Hållbarhet

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Genom vår verksamhet påverkar vi människors vardag och miljö, både nu och i framtiden. Hållbarhet över tid är så viktigt för oss att den är en del av vår vision: "Tillsammans skapar vi hållbara miljöer". I vår hållbarhetsplan ingår fem fokusområden, som spänner över ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Nyheter hållbarhet

För varje mil Västfastigheters medarbetare kör med egen bil i tjänsten får förvaltningen betala tre kronor till ett klimatväxlingsprogram. Syftet är att minska antalet resor som belastar klimatet. Samtidigt finansierar avgifterna åtgärder som ska leda till att Västra Götalandsregionen minskar sin klimatbelastning.

Målet var att år 2030 producera tre gigawattimmar solenergi. Men redan idag har målet uppnåtts till mer än hälften. Och nu ser det ut som att vi kan mer än fördubbla produktionen.