Västfastigheter

Nyheter

Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på SkaS Lidköping
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, så kallade EAH, i de publika delarna på Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar
Besöksparkering vid Östra sjukhusets huvudentré påverkas av byggnationsarbete
Besökare till Östra sjukhuset kan ha svårt att finna parkering vid huvudentrén (parkeringsyta P1), tillgången till parkeringsplatser är mycket begränsad.
Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 46
Under vecka 46 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.
Nu pågår intensiva arbeten med att få alla tekniska installationer på plats i tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Illustrationen visar en genomskärning av det nya högteknologiska sjukhuset. På rörsidan är alla teknikrum på plan 98 i källaren iordninggjorda. I teknikrummen finns alla pumpar och all utrustning som ska driva runt allting. Installatörerna lägger klart de stora stråken för tappvatten, kyla och värme i korridorerna. Ventilationsinstallationerna är igång. I fläktrummet på både plan 2 och 3 pågår arbete med de större kanalerna. På gas-sidan pågår rördragning och montering av nödavstängningslådor, tryckövervakare och tryckvakter. Avseende sprinkler är stammarna dragna till och med plan 6. Dragningar intill rummen pågår på plan 1, 2 och 4. När det gäller styrsystemen, den elektronik som styr värme, ventilation, el, larm och rumsfunktioner så har styrteknikerna börjat programmera men rör och ventilation behöver vara mer färdigbyggt innan de arbetena kan starta i större omfattning. #barnsjukhusetgbg #östrasjukhuset #sahlgrenska #västfastigheter #hussomräddarliv #lifeatwspsverige #euventilation #bergendahls_el #assemblin