Västfastigheter

Nyheter

MR-kamera värmer upp Kungälvs sjukhus
Miljöcertifierade byggnader och el från egna solceller - Västfastigheter och Kungälvs sjukhus satsar stort på hållbarhet. Och det slutar inte där; tack vare ett nytt energilager kan spillvärme från MR-kameran snart värma upp sjukhuset på vintern – en vinst för både miljön och ekonomin.
Ny sida
Under vecka 34 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.
Ny gång- och cykelväg vid SÄS Borås
Utanför parkeringshuset, byggnad 46, vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås kommer en ny gång- och cykelväg att byggas. Syftet är att cyklister från centrum enkelt ska kunna ta sig till parkeringshuset.
Arbetet löper på enligt plan på tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med fasadmålning, stomkompletteringar med gipsväggar, undertak och installationsarbeten, takarbeten samt schaktning för kulvert och sist men inte minst betongarbeten med kulvertar. Här syns byggnaden från söder med isoleringsrummen i förgrunden som kan ta emot både infekterade och infektionskänsliga barn. #östra#östrasjukhuset #sahlgrenska #västfastigheter #hussomräddarliv