Västfastigheter

Nyheter

Se visionsfilm över Sahlgrenska
Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.
Så förändras Sahlgrenska - intervju med Peter Gustafsson
Stora förändringar föreslås för Sahlgrenska, men vad innebär det egentligen och varför behöver de här förändringarna genomföras? Peter Gustafsson som är projektledare hos fastighetsägaren Västfastigheter reder ut vad det handlar om.
Har du giltigt parkeringstillstånd? Utökad kontroll av fordon parkerade på personalparkeringar utförs vid Sahlgrenska sjukhuset
I samarbete med Västfastigheter kommer Göteborgs Stads Parkering att utföra en större kontroll av parkeringstillstånd för fordon parkerade på personalparkeringar tillhörande Sahlgrenska sjukhuset.
I den höj- och sänkbara bassängen i tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer fler patientgrupper kunna nyttja bassängträning. De nya lokalerna och bassängen gör också att behandlingsinsatserna kan vidareutvecklas. Bassängträning ges i grupp eller enskilt till patienter med bl.a. ledbesvär, smärta och till anorexi- eller obesitas (övervikt)patienter. Samverkan mellan verksamhetens behov, höga krav på akustik och tillgänglighet samt gestaltningsfrågor resulterar i en lekfull och trygg miljö med fokus på barnperspektivet. Det märks inte minst i Astrid Kroghs konstverk - ett fönsterparti med växtmonster som skiftar i ljus och färg beroende på hur dagsljuset faller. Golvet får klinker i en mörkturkos kulör och väggarna blir vita.#sahlgrenska #östrasjukhuset #västfastigheter #hussomräddarliv #whitearkitekter #astridkrogh