Västfastigheter

Nyheter

Nya riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Nu finns nya, reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Riktlinjerna berättar om vilka som är ansvariga för tillgängligheten och användbarheten både inomhus och utomhus och när riktlinjer och standarder ska användas. I revideringen av de nya riktlinjerna har förtydliganden och tillägg gjorts med fokus på att skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose tillgänglighetskrav.
Klimatväxling – utsläpp byts mot klimatåtgärder
För varje mil Västfastigheters medarbetare kör med egen bil i tjänsten får förvaltningen betala tre kronor till ett klimatväxlingsprogram. Syftet är att minska antalet resor som belastar klimatet. Samtidigt finansierar avgifterna åtgärder som ska leda till att Västra Götalandsregionen minskar sin klimatbelastning.
Delar av besöksparkering och personalparkering vid Uddevalla sjukhus stängs av den 25–27 juni
En geoteknisk undersökning genomförs vid Uddevalla sjukhus under den 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av under datumen 25–26 juni. Den 27 juni kommer även delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen att stängas av.
Dessa konstverk ser du vid Kungälvs resecentrum. Den i förgrunden är en skulptur av Lena Flodman som heter fågel, fisk eller mittemellan och är skapad för @kungalvskommun. I bakgrunden ser du en mönsterbild i byggnadens gavel som är gjord av Magdolna Szabó, med titeln Glimt. Glimt är beställd av konstenheten hos oss på Västfastigheter för @vasttrafik, Västra Götalandsregionen.