Västfastigheter

Nyheter

Konstuppdrag i evaktueringsbyggnad, Östra sjukhuset
På Östra sjukhuset byggs en evakueringsbyggnad för att klara kommande evakueringsbehov i samband med pågående och framtida byggprojekt. Nu annonseras ett konstuppdrag i byggnaden.
Gångbro över Mölndalsån är öppen igen
Gångbron över Mölndalsån, Lasarettspången, har säkrats och är nu öppen igen. Gångbron är tillfällig och ska ersättas med en helt ny, vilket beräknas ske hösten 2019 om allt går som planerat.
Brandlarmsprov på Södra Älvsborg sjukhus Skene den 3 oktober
Onsdagen den 3 oktober klockan 8.00-11.00 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och branddörrar stängs automatiskt.
Tusen tack till alla som kom på vår första Leverantörsträff. Att mötas och prata igenom olika aspekter av framtida samarbeten ger ett stort mervärde. Vi fick betyget Bra eller Utmärkt från i stort sett alla och vi fick tips på framtida programpunkter: Hur avtal upphandlas, entreprenadformer och kravspecifikation i upphandlingar. Projekt i tidiga skeden, hållbarhetsfrågor och våra förväntningar på alla olika typer av leverantörer är andra önskemål. . Vi tar till oss! . Bild 1: Anna Rick är projektchef och höll ordning på scenen. Bild 2: Karina Nilvall, projektsekreterare och huvudprojektledaren på Mölndals sjukhus, Martin Grann, var några av oss värdar. . Bild 3: Petra Svensson Gleisner och Helen Engelberg från Link arkitektur AB samt Mats Ågren som är projektledare för Försörjningskvarter norr på Östra sjukhuset. . Bild 4: Linda Wennersten, Vestia Construction Group AB och vår projektledare Jenny Bratberg som bland annat arbetar med tillbyggnaden av drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Bild 5: Mattias Persson och Tommy Malmström berättade om våra olika typer av upphandlingar och var du hittar dem på nätet. Bild 6: Peter Gustafsson, huvudprojektledare för Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs botaniska trädgård berättade om stora framtida projekt på tomterna att hålla ögonen på. #leverantörsdagen #hussomräddarliv #braattträffas!