Västfastigheter

Nyheter

Nu kan du ladda bilen under parkeringstid, installerade laddstolpar väntar på att användas
Parkera och ladda på en och samma gång! Arbetet som pågått under en tid med ombyggnad och installation av nya laddstolpar är klart. Flertalet parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen erbjuder nu möjlighet att ladda el- eller hybridbil under parkeringstid.
Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på SkaS Lidköping
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, så kallade EAH, i de publika delarna på Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar
Besöksparkering vid Östra sjukhusets huvudentré påverkas av byggnationsarbete
Besökare till Östra sjukhuset kan ha svårt att finna parkering vid huvudentrén (parkeringsyta P1), tillgången till parkeringsplatser är mycket begränsad.
Nu pågår intensiva arbeten med att få alla tekniska installationer på plats i tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Illustrationen visar en genomskärning av det nya högteknologiska sjukhuset. På rörsidan är alla teknikrum på plan 98 i källaren iordninggjorda. I teknikrummen finns alla pumpar och all utrustning som ska driva runt allting. Installatörerna lägger klart de stora stråken för tappvatten, kyla och värme i korridorerna. Ventilationsinstallationerna är igång. I fläktrummet på både plan 2 och 3 pågår arbete med de större kanalerna. På gas-sidan pågår rördragning och montering av nödavstängningslådor, tryckövervakare och tryckvakter. Avseende sprinkler är stammarna dragna till och med plan 6. Dragningar intill rummen pågår på plan 1, 2 och 4. När det gäller styrsystemen, den elektronik som styr värme, ventilation, el, larm och rumsfunktioner så har styrteknikerna börjat programmera men rör och ventilation behöver vara mer färdigbyggt innan de arbetena kan starta i större omfattning. #barnsjukhusetgbg #östrasjukhuset #sahlgrenska #västfastigheter #hussomräddarliv #lifeatwspsverige #euventilation #bergendahls_el #assemblin