Anmälan om flyghinder och annan störande verksamhet på helikopterflygplats

Ett flyghinder kan vara alltifrån en byggkran till en drönare. Efter anmälan om ett hinder till flygplatsen, via formläret nedan, kan flygplatsen ge tillstånd till ett tillfälligt flyghinder. Anmälan ska ske 8 dagar före den tänkta händelsen. Flygplatsen kan då komma att utfärda ett "NOTAM".

För drönare gäller: Inom 500 meter från flygplatsen får inte drönare framföras utan tillstånd och inte heller inom in- och utflygningssektorer mellan 500 meter till 1000 meter från flygplatsen.

Information om flyghinder och annan störande verksamhet

Anmälan om flyghinder och annan störande verksamhet på helikopterflygplats


Senast uppdaterad: 2018-02-16 10:45