Hållbarhet

Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Genom vår verksamhet påverkar vi människors vardag och miljö, både nu och i framtiden. Hållbarhet över tid är så viktigt för oss att den är en del av vår vision: "Tillsammans skapar vi hållbara miljöer". I vår hållbarhetsplan ingår fem fokusområden, som spänner över ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Nyheter hållbarhet

Parkera och ladda på en och samma gång! Arbetet som pågått under en tid med ombyggnad och installation av nya laddstolpar är klart. Flertalet parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen erbjuder nu möjlighet att ladda el- eller hybridbil under parkeringstid.

För femte året publiceras Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomgång av miljöarbetet i regioner och landsting 2018 för att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. VGR placerar sig ungefär på mitten på listan.

Västfastigheter och Västra Götalandsregionens arbete med ombyggnad och installation av nya laddstolpar för elfordon pågår och berör parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen. Möjligheten att ladda sin el- eller hybridbil under parkeringstid välkomnas när klimat och miljö väger tungt. Verksamhetsfordon inom regionen, personal samt besökare, ska kunna nyttja laddstolparna och kan snart hålla utkik efter lediga platser.

Senast uppdaterad: 2018-06-13 09:37