Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tekniska säkerhetsanläggningar (TSA)

Under 2019–2022 kommer Västfastigheter i tre etapper att ta över ansvaret för tekniska säkerhetsanläggningar i lokaler som VGR hyr från externa fastighetsägare. Syftet är att underlätta, avlasta och öka servicenivån för förvaltningar som har verksamheter i inhyrda lokaler och att stärka VGR:s gemensamma säkerhetsarbete.

Jonas Nordin på Västfastigheter berättar om ansvarsövertagandet

Vad är tekniska säkerhetsanläggningar?

Tekniska säkerhetsanläggningar är de tekniska system som säkerställer att rätt personer kommer in i fastigheten och att uppmärksamhet påkallas ifall något oönskat inträffar. Det kan till exempel handla om inbrottslarm, passersystem, överfallslarm och interna kallelsesystem.

Vad kommer förändringen att innebära för berörda förvaltningar?

Övertagandet innebär att Västfastigheter kommer att ansvara för drift och underhåll av befintliga säkerhetssystem men även ansvara för installationen av nya säkerhetssystem.

När Västfastigheter har tagit över ansvaret kommer förvaltningarna inte att behöva kontakta leverantören av säkerhetssystem vid fel, frågor eller beställningar. Förvaltningarna kan istället vända sig direkt till Västfastigheter.

Säkerhetssystem som ägs av fastighetsägaren, oftast till exempel brand- och utrymningslarm, kommer inte Västfastigheter att ansvara för men Västfastigheter kommer att vara ett stöd i dialogen med fastighetsägaren ifall något inte fungerar som det ska.

Aktuellt just nu

Den 1 januari 2022 påbörjas etapp 3 som innefattar följande förvaltningar:

Etapp 3 - 2022

Folkhögskoleförvaltningen
Förvaltningen för kulturutveckling
Hälsan och Stressmedicin
Koncernkontoret
Naturbruksförvaltningen
Regionservice + Hjälpmedelscentralen

Se dokumenten nedan för mer information om vad som händer från och med den 1 januari. 

Jonna Morkvist

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Fastighetschef, externa förhyrningar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-03-15 12:08