Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar angående övertagandet av tekniska säkerhetsanläggningar.

Vem kontaktar vi vid akuta fel under kvällar och helger?

Kontakta Västfastigheters kundtjänst via telefon: 010 - 441 35 00. Kundtjänst är bemannad vardagar 07.00-16.00. Övrig tid går samtal vidare till regionens växel där du ber om att bli kopplad till Västfastigheters driftenhet Yttre Beredskap som kan ge stöd i att lösa akut fel eller ta beslut i en akut situation.

Vem kontaktar vi om larmet går?

Precis som tidigare så kontaktar ni ert avtalade väktarföretag vid fellarm eller utryckning.

Ska vi betala fakturor från Securitas larmcentral och väktarutryckningar?

Ja, dessa ska verksamheten betala. Det är verksamheten som står för avtalet som är tecknat mellan larmcentralen och verksamheten. Larmcentral och väktartjänsterna går under regionens upphandlade bevakningsavtal. Ramavtalade företag är Securitas Sverige.

Varför blir vi uppringda mitt i natten av Securitas larmcentral?

Beroende på vad som händer i säkerhetssystemen skickas olika typer av larm/signaler till larmcentralen under hela dygnet.
I det larmförmedlingsavtal som är upprättat mellan larmcentralen och verksamheten, ingår en del som beskriver vilka åtgärder larmcentralen ska göra när de får in olika typer av larm från ett system.

Vill man ändra åtgärdsbeskrivningen eller kontaktpersoner behöver behörig person hos verksamheten kontakta larmcentralen och få detta ändrat.

Vi behöver ha passagekort för till exempel städare som inte har Regionens SITHS kort, hur gör vi då?

Kontakta den trygghetscentral som ert passagesystem är anslutet mot och lägg en beställning om lånekort.

Hur får ny personal behörighet till lokalerna?

Kontakta den trygghetscentral som ert passagesystem är anslutet mot och lägg in en behörighetsbeställning för den aktuella personen.

Tidigare har vi felanmält direkt med säkerhetsleverantörerna, varför har det blivit ändrat?

I ett politiskt beslut som tagits i Västra Götalandsregionen är det bestämt att Västfastigheter ska ansvara för regionens tekniska säkerhetssystem för alla verksamheter. Därför ska verksamheten vända sig till Västfastigheter eftersom vi även ansvarar för drift och förvaltningen av systemet.

Vi får fortfarande fakturor som gäller avtal/utförda arbeten för TSA från regionens upphandlade säkerhetsleverantörer?

Bestrid fakturan och vänd er till Västfastigheter. Verksamheterna ska inte längre få kostnader direkt från säkerhetsleverantörerna.

Vi behöver få kontakt med Västfastigheter, hur gör vi?

Beroende av typen av fråga kan ni antingen kontakta kundtjänst eller vända er till förvaltare för lokalerna.

Kontakt med kundtjänst
Kontakt med förvaltare

Vad gör vi om kortläsaren inte låser upp dörrarna?

Följ er rutin för hur detta hanteras och gör därefter en felanmälan till Västfastigheter.

Felanmälan via Västfastigheters system Weblord 

Vi behöver en ny fastmonterad överfallsknapp i receptionen, hur gör vi?

Lägg ett ärende till Västfastigheter via vårt beställningssystem.

Beställning via Västfastigheters system Weblord 

Vi vill ha en ny dörr i en korridor som det ska sitta en kortläsare på, vart vänder vi oss?

Vänd er först till egna interna funktioner som har hand om lokalfrågor och som kan ta ärendet vidare till Västfastigheters förvaltare.

Vad står TSA för och vad ingår i detta?

TSA står för Tekniska säkerhetsanläggningar och vad som ingår i detta beskrivs i dokumentet Ansvarsövertagande TSA - Omfattning och definition.

Senast uppdaterad: 2022-11-09 09:32