Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafik

Västfastigheter ansvarar för byggnation, underhåll och förvaltning av resecentrum, hållplatser och depåer för buss, spårvagn och tåg i Västra Götalandsregionen. Uppdraget utförs i samråd med Västtrafik.

Två blåa bussar på en trafikerad gata. En av dem har stannat vid en hållplats. erad gata.

Bussdepåer

Knappt 2000 bussar används inom kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen varje dag. Antalet kommer att öka i och med kollektivtrafikens successiva utbyggnad. Västfastigheter ansvarar för förvaltning samt om- och nybyggnation av bussdepåer.

Några personer sitter och väntar vid bänkar framför Angereds reseceuntrum.

Resecentrum

Miljöerna som möter kunder inom kollektivtrafiken ska vara funktionella och attraktivt utformade. Som besökare ska du känna dig trygg och säker, samtidigt ska det finnas bra och praktiska lokaler för den personal som har ett resecentrum som sin arbetsplats.

Två spår leder fram till en spårvagnsdepå längre bort.

Spårvagnsdepåer

För att spårvagnstrafiken ska fungera i Göteborg krävs ett bra nätverk av spårvagnsdepåer. På depåerna sköts skötsel och underhåll av spårvagnar, där finns också personalutrymmen, verkstäder och uppställningsplatser.

Ett tåg som åker på en dubbelspårig räls vid en sjö.

Tågdepåer

De tågdepåer som används av i dag hyrs in från olika aktörer på marknaden. Västra Götalandsregionen har en ambition att äga fler tågdepåer för att kunna möta framtidens behov av depåer på strategiska platser i regionen. Västfastigheter driver regionens arbete med tågdepåer i samarbete med Västtrafik och Trafikverket

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel i våra fastigheter? Då använder du vårt system Weblord.

Förvaltning och kontakt

Sedan 2019 är det Västfastigheter som förvaltar resecentrum i Västra Götalandsregionen. Frågor om kollektivtrafik hänvisas till Västtrafik.

Projekt

Just nu bygger vi bland annat Bussdepå Radiomasten, Spårvagnsdepå Ringön och Tågdepå Sandbäck

Senast uppdaterad: 2023-06-30 16:07