Östra sjukhuset

bildkollage östra sjukhuset

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa.

Foodtruckar på Sahlgrenska och Östra sjukhuset under 2024

I foodtruckarna erbjudes ett stort utbud av smakupplevelser varje vecka. På Sahlgrenska står foodtruckarna på Centrala gården. På Östra står de strax utanför huvudentrénRestauranglokalerna intill är öppna och det går bra att äta sin mat där.

Vårt stående schema 

Sahlgrenska sjukhuset

 • Måndag: Mat och sånt samt Tikki Roto.
 • Tisdag: Babemba och Anonis.
 • Onsdag: Jalla tryck och Taste of Britain.
 • Torsdag: La Chiva.
 • Fredag: Boo Bar och Havanna.

Östra sjukhuset

 • Måndag: Boho Bar och Havanna.
 • Tisdag: Taste of Britain och Jalla Truck.
 • Onsdag: Tikki Roti och Mat och sånt.
 • Torsdag: Babemba och Rolling Bistro.
 • Fredag: La Chiva och Andonis.

Notera!

Notera att schemat kan påverkas vecka till vecka på grund av oförutsedda händelser, besök av blodbussen, sjukdom eller bokningar utanför Västra Götalandsregionen. Vi strävar efter att informera dig om eventuella förändringar i förväg, men vi ber om överseende om det uppstår oväntade situationer.

Blodbussens schema 2024

 • Sahlgrenska sjukhuset: 19–20 juni och 11 oktober.
 • Östra sjukhuset 4–5 juli och 24–25 oktober.

Vi rustar upp och bygger nytt

Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes på 1960-talet. Vårdens utveckling, digitalisering och krav på robusta sjukhus gör att befintliga lokaler inte räcker till och inte heller håller för dagens krav. Östra sjukhuset behöver därför byggas ut och befintliga byggnader renoveras. Viktiga aspekter för framtida byggnader är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material.

I framtiden kan sjukhusets yta behöva dubbleras. I de nya lokalerna ska avancerad vård utföras och det ställer krav på effektiva flöden. Det ska därför vara lätt att hitta rätt utan onödiga avstånd för patienter, besökare och personal. Gods och media måste transporteras effektivt.

Den största delen av kvinnosjukvården kommer att finnas på Östra sjukhuset. Vården kring förlossning och för tidigt födda barn finns redan här.

I utställningen på entréplanet på Centralkliniken, Diagnosvägen 11, kan du ta del av alla pågående och kommande byggprojekt på Östra sjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Maria Xygkogianni

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer

Andriana Nikolaou

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer

Nicolina Sandin

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer