Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Östra sjukhuset

Bildkollage över Östra Sjukhuset exteriör. Foto Paul Björkman

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi rustar upp och bygger nytt

Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes för 50 år sedan. Vårdens utveckling, digitalisering och krav på robusta sjukhus gör att befintliga lokaler inte räcker till och inte heller håller för dagens krav. Östra sjukhuset behöver därför byggas ut och befintliga byggnader renoveras. Viktiga aspekter för framtida byggnader är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material.

Östra dubbelt så stort 2035

Illustration över befintliga och framtida byggnader.
Östra sjukhuset 2030-talet. Nya och renoverade byggnader jämfört med 2018.

2035 kan sjukhusets yta vara dubblerad. I de nya lokalerna ska avancerad vård utföras och det ställer krav på effektiva flöden. Det ska därför vara lätt att hitta rätt utan onödiga avstånd för patienter, besökare och personal. Gods och media måste transporteras effektivt.

Den största delen av kvinnosjukvården kommer att finnas på Östra sjukhuset. Vården kring förlossning och för tidigt födda barn finns redan här.

I utställningen på entréplanet på Centralkliniken, Rondvägen 5, kan du ta del av alla pågående och kommande byggprojekt på Östra sjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

  • Vi bygger en ny mottagningsbyggnad för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt. Mottagningsbyggnaden är en avgörande förutsättning för att kunna påbörja arbetet med det nya höghuset för förlossning- och neonatalvård.

  • Vi bygger ett nytt förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.

  • Vi bygger till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset med en ny byggnad som sammanlänkas med det gamla husest. Här kommer du att mötas av ett av världens mest framstående sjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

Mattias Ståhl

Fastighetsförvaltare

Ulf Berggren

Fastighetsförvaltare

Jennifer Olsson

Fastighetsförvaltare
Senast uppdaterad: 2020-10-14 16:17