Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bussdepåer

Kastenhof i Uddevalla

Knappt 2000 bussar används inom kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen varje dag. Antalet kommer att öka i och med kollektivtrafikens successiva utbyggnad. Västfastigheter ansvarar för förvaltning samt om- och nybyggnation av bussdepåer.

För att ta hand om och serva bussar krävs strategiskt placerade bussdepåer som minimerar avstånden för tomkörande bussar.

En bussdepå innehåller uppställningsplatser för bussar med teknisk försörjning, verkstadshall för service, reparation och underhåll, städ- och tvätthall samt kontor och personalutrymmen.

Inom Västra Götalandsregionen finns omkring 50 depåer varav fem ägs och/eller förvaltas av Västfastigheter. På lång sikt vill regionen ha eget ansvar över depåer för att säkerställa en långsiktigt hållbar kollektivtrafik med goda förutsättningar för trafikföretag att etablera verksamhet i alla delar av regionen.

Utveckling och nya projekt

Behovet av depåer är stort och för närvarande arbetar Västfastigheter tillsammans med Västtrafik och Göteborgs stad bland annat med planering av en bussdepå vid Radiomasten i Järnbrott.

Rickard Stenqvist

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Julia Tössberg

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-03 15:52