Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 5 mars

Uppdaterad:
Publicerad:

Tisdagen den 5 mars mellan klockan 06:10 till 07:10 kommer driften på SÄS Borås att prova reservkraftsystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.

Cirka klockan 06.10 startar reservkraftsprovet vilket innebär ett el-avbrott på cirka 20 sekunder. Apparater och utrustningar som är anslutna till avbrottsfri kraft (brunmärkta el-uttag) får inget elavbrott.

OBS! Kontrollera att viktiga apparater är anslutna till avbrottsfri kraft.

Senast klockan 07:10 kopplas den ordinarie elförsörjningen in igen.

Reservkraftsprovet berör alla byggnader inom sjukhusområdet SÄS Borås.

Då funktionsproven genomförs kommer tekniska avdelningen att vara bemannad. Vid felanmälan eller akut händelse ring 033-616 10 00.

Vid frågor kontakta:
Zoran Culjak
Telefon 033-616 4675

Dick Ludvigsson
Telefon 033-616 4674

Jonathan Nyberg
Telefon 033-616 4671

Kundmottagningen
Telefon 010-441 3500, knappval 2