Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1 

 • Onsdag 17 januari, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00.  
  Inget planerat strömavbrott.
 • Onsdag 21 februari, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Inget planerat strömavbrott.
 • Onsdag 20 mars, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Onsdag 17 april, start klockan 07:00, stoppklockan 08:00.  
  Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 15 maj, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.
  Inget planerat strömavbrott.
 • Onsdag 19 juni, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.
  Flera planerade strömavbrott kan ske mellan klockan 07.00–07.20.

Kvartal 3

 • Onsdag 17 juli, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00.  
  Inget planerat strömavbrott.
 • Onsdag 21 augusti, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Inget planerat strömavbrott.
 • Onsdag 18 september, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Kort strömavbrott vid start.  

Kvartal 4

 • Onsdag 16 oktober, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.
  Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 20 november, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 18 december, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00 .
  Inget planerat strömavbrott.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00