Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Tredje helgfria tisdagen varje månad provas reservkraften.

Kvartal 1

 • Tisdag 16 januari, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00.
  Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 20 februari, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. 
  Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 19 mars, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00t.  
  Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Tisdag 16 april, klockan start 07:00, stopp klockan 08:00. 
  Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 21 maj, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.
  Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 18 juni, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Flera planerade strömavbrott kan ske mellan 07.00–07.20.

Kvartal 3

 • Tisdag 16 juli, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00. 
  Inget strömavbrott.
 • Tisdag 20 augusti, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Inget strömavbrott.
 • Tisdag 17 september, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Tisdag 15 oktober, start klockan 07:00, stoppklockan 08:00. 
  Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 19 november, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. 
  Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 17 december, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Inget planerat strömavbrott.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00