Övriga projekt

Projekt

  • Gestaltningsbild väntrum
    Program för teknisk standard

    Ett av Fastighet, stöd och service mål är att framtidssäkra lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Som en del i det inför vi nu Program för teknisk standard. PTS är ett stöd byggprocessen för att underlätta arbetet med att bygga effektiva och framtidssäkrade lokaler för hälso- och sjukvården.

  • Wieselgrensplatsens närsjukhus

    Bygget av ett närsjukhus centralt på Hisingen är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård.