Fler projekt

Projekt

Illustration med färgglada siluetter och texterna "Nödvändigt för 10 procent av befolkningen", "Bekvämt för 100 procent av befolkningen" och "Bra för 40 procent av befolkningen".

Vi arbetar med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att öka tillgängligheten i Västra Götalandsregionens lokaler.

På ett 100 000 kvadratmeter stort område på Ringön bygger Västfastigheter Spårvagnsdepå Ringön. Här blir det plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik, samt plats för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.

Page list icon

Bygget av ett specialistsjukhus centralt på Hisingen är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård.

Senast uppdaterad: 2018-08-07 13:53