En energisatsning utöver det vanliga i Skövde

Publicerad:
Gestaltningsbild på Skaraborgs sjukhus Skövde i mörker

Genom att lagra värme och kyla i ett naturligt grundvattenmagasin kommer Västra Götalandsregionen kunna minska sina energikostnader på Skaraborgs sjukhus. Nu är arbetet i full gång och planen är att anläggningens ska tas i bruk under 2024.

Västra Götalandsregionen arbetar på många olika fronter för att minska energianvändningen i regionen. Ett projekt i Skövde är dock något utöver det vanliga. Där byggs just nu en anläggning där kyla och värme lagras i ett naturligt grundvattenmagasin, en akvifer. Via borrade brunnar pumpas grundvatten från akviferen till en energianläggning där energin i form av värme eller kyla förs över till sjukhusets system för värme och kyla via värmeväxlare. 

- Det krävs speciella geologiska förutsättningar för att kunna bygga en sådan här anläggning och det är väldigt spännande att vi får möjlighet att göra det här på Skaraborgs Sjukhus, säger energistrateg Annika Börjeson på Västra Götalandsregionen.

Geoenergianläggningen har potential att resultera i en mycket stor energibesparing. Sjukhusets behov av köpt energi beräknas minska med cirka 3 900 000 vilket kan jämföras med energianvändningen för drygt 195 normalårsvillor.

Anläggningen består av 27 borrade brunnar väster om sjukhusbyggnaden och 3–5 små teknikhus. Arbetet med att borra brunnarna kommer att vara klart i början av november 2023 och därefter ska systemet kopplas samman med annan teknisk media på sjukhuset.

Projektet påbörjades för över tio år sedan och har krävt en hel del förberedande arbeten för att kunna komma på plats. En del av det har handlat om att minimera energianvändningen på sjukhuset för att kunna bygga en lagom stor anläggning. Investeringen, som beräknas kosta 49 miljoner kronor, följer den framtagna energistrategiplanen och ska bidra till att Skaraborgs Sjukhus Skövde ska vara ett modernt sjukhus som samtidigt möter de framtida utmaningarna när det gäller energieffektivitet och klimatanpassningar.  
- Det har varit en lång process och det känns spännande att vi äntligen är i gång, säger Annika Börjeson.