Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Aktuellt hos Västfastigheter

 • Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 7 december
  Tisdagen den 7 december mellan klockan 06:10 till 11:00 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.
 • Omstrukturering avseende personalparkering Östra Sjukhuset
  Västfastigheter har omstrukturerat ett antal platser på parkering P1 i ett led att öka tillgängligheten avseende personalparkeringsplatser vid Östra sjukhuset.
 • 1 januari återinförs en avgift för personalparkeringstillstånd
  Från och med 1 januari 2022 återinförs en avgift för personalparkeringstillstånd vid Västra Götalandsregionens egenägda fastigheter. Detta i enlighet med det beslut Regionstyrelsen har fattat om parkeringsavgifter för personalparkering inom Västra Götalandsregionen.
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås vecka 46
  Under vecka 46 kommer alla brandlarmscentraler inom sjukhusområdet att provas. Vi vill förvarna för störningar som ringande klockor, stängda branddörrar, blinkande lampor med mera. Proven är nödvändiga för allas säkerhet. Proven är också ett sätt att minska störningar från oönskade larm.
 • Utbyte av belysningsarmaturer i besöksgaraget vid Mölndals sjukhus
  Västfastigheter påbörjar med start under denna vecka arbetet med utbyte av belysningsarmaturer i besöksgaraget vid Mölndals sjukhus.
 • Lekfullt möte med konst på Drottning Silvias barnsjukhus
  Planeringen har pågått i nästan tio år, men nu är allt klart. Västfastigheters konstprojektledare Eleonora Fors Szuba känner sig glad över att den konst som är placerad i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg lever upp till de önskemål som funnits med under hela arbetet.
 • Vandring för ökad trygghet på Säs i Borås
  En kväll i slutet av september arrangerade Västfastigheter en trygghetsvandring på SäS i Borås. Trots att skymningen inte riktigt infunnit sig var deltagarna överens om att det finns behov av att se över belysningen i området. – Det är intressant att se hur en plats förändras när det blir mörkt, säger Jesper Kropp Axelsson, Planeringsledare på Västfastigheter och ansvarig för trygghetsvandringen.
 • Full fart i entrén på Skaraborgs sjukhus
  Arbetet med ombyggnationen av mottagningar och huvudentré är i full gång på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Personal, patienter och besökare möts nu av en tillfällig entré.
 • Full fart i entrén på Skaraborgs sjukhus
  Arbetet med ombyggnationen av mottagningar och huvudentré är i full gång på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Personal, patienter och besökare möts nu av en tillfällig entré.
 • Installation av laddstolpar, Östra Sjukhuset
  Västfastigheter påbörjar nu förberedelserna för installation av de laddstolpar som vi fått beviljat inom Klimatklivet för Östra Sjukhuset.
 • Utbyte av dåliga portar i Parkeringshus, Sahlgrenska sjukhuset
  Göteborgs stads parkering har för avsikt att byta ut dåliga portar i parkeringshusen på Sahlgrenska sjukhuset, med start nästa vecka. Personalen kan fortsatt parkera i parkeringshusen under dagarna, men vänligen ta det försiktigt och kör långsamt förbi arbetet. Arbete utförs enligt schema nedan:
 • Fri personalparkering för sjukhuspersonal i VGR
  Personal vid sjukhusen inom Västra Götalandsregionen får fortsatt kostnadsfri personalparkering fram till den 31 december 2021. Det beslutade Regionstyrelsen idag. Samtidigt togs beslut om att möjligheten till fri parkering upphör från och med den 1 januari 2022 då avgift åter kommer tas ut vid personalparkeringarna. Avgiftsnivån kommer vara fortsatt oförändrad under 2022.
 • Konstuppdrag i Stadspark Östra sjukhuset Göteborg
  Konstenheten bjuder in konstnärer att anmäla intresse till ett konstuppdrag i utemiljön vid Östra sjukhuset i Göteborg. Stadsparken genomgår förändringar i och med en nybyggnation av en kulvert som förändrar parkens topografi. Den nya kulverten och parken planeras färdigställas under andra kvartalet 2023.
 • Färdiginstallerad konst på Kungälvs sjukhus
  Sommaren 2021 kom de sista konstverken på plats vid den nya vårdbyggnaden på Kungälv sjukhus. Totalt har fem konstnärer haft konstuppdrag på sjukhuset och skapat konstverk specifikt utifrån vårdbyggnaden och den verksamhet som bedrivs där.
 • Ökande mängd husbilar på takplan - Sahlgrenska sjukhuset
  Göteborgs Stads parkeringsbolag har observerat en ökande mängd husbilar på takplan till Ehrenströmsgaraget, personalparkering Sahlgrenska. Byggnadskonstruktionen är avsedd för personbilslast och därför undanbeds parkering av husbilar på denna yta.
 • Västfastigheter utför utbyte av kylaggregat på tak - Alingsås lasarett
  Västfastigheter utför under v 39-46 arbete med utbyte av kylaggregat på tak, Alingsås Lasarett, vilket medför avspärrningar för kranbil på personalparkeringen med start torsdag eftermiddag den 23 september. Under vecka 39 samt 46 kommer markerad yta var helt avspärrad. Under veckorna emellan är etableringen minskad till längsgående platser mot ambulanshallen. Under de dagar den stora ytan är avspärrad hänvisar vi till alternativa platser enligt bild. Besöksplatser på framsidan sjukhuset får dock enbart nyttjas under dessa dagar v.39 samt v.46 och inte under veckorna däremellan. Vi hoppas på er förståelse och ber er respektera kommande avspärrningar.
 • Provning av ventilation vid SÄS Borås genomförs fredagen den 17 september
  Fredagen den 17 september mellan klockan 6.00 och 7.00 genomförs en provning av ventilationen vid SÄS Borås.
 • Linjemålning vid NÄL parkeringen
  Linjemålning vid NÄL parkeringen närmast akuten kommer att ske på tisdag den 31 augusti. Ytan kommer delvis att spärras av och personalparkering på ytan är inte tillåten mellan måndag 30 augusti till onsdag morgon 1 september. Vänligen respektera uppsatta avspärrningar.
 • Nya hållplats Nordstan står klar
  Den 16 augusti står hållplats Nordstan klar och öppnar upp för trafik. Med ett helt nytt designkoncept ska resenärer lätt kunna hitta rätt på hållplatsen samtidigt som rejäla väderskydd och mycket belysning gör bytet bekvämt och tryggt.
 • Uppstart för tre konstnärer i Förlossning och Neonatal Östra sjukhuset
  Under våren 2021 har tre konstnärer påbörjat konstuppdrag till det nya höghuset för Förlossning och Neonatal på Östra sjukhuset i Göteborg. De tre konstnärerna är redan i gång med planering och detaljprojektering av konstuppdragen, som kommer installeras när byggnaden står klar om några år. Samtliga bilder kommer från konstnärernas inskickade skissförslag, som ska utvecklas till platsspecifika konstverk under de kommande åren.
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus Skene den 22 juni
  Tisdagen den 22 juni klockan 08:00-10:00 kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Fina ord om Psykiatrins kvarter i internationell tävling
  Utformningen av Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs sjukhus blev lovordat (highly commended) vid European Healthcare Design Awards 2021. Det hälsofrämjande sjukhuset som är ritat av White Arkitekter, utmärker sig för sin patienttillvända design i kategorin Mental Health Design.
 • Skador på bilar vid våra personalparkeringar
  Under senaste tiden har det hänt väldigt många skador på personalens bilar vid våra personalparkeringar och i synnerhet i våra parkeringshus, skador som är gjorda av andra bilar. Vi skulle därför vilja uppmana all personal som parkerar på våra parkeringar, kör försiktigt och var rädda om varandras bilar. Västfastigheter
 • Miljöbyggnad Silver för projekt på Skaraborgs sjukhus
  Västfastigheter har två stora nybyggnadsprojekt på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Båda är nu certifierade enligt miljöbyggnad Silver. – Vi på Västfastigheter har en hög miljöambition och vill göra mer än att bara följa lagkraven, att arbeta med certifieringar är en del av det arbetet, säger Sofie Johansson Västfastigheters miljösamordnare för skaraborgsområdet.
 • Tiotusentals åtgärdade hinder i regionens lokaler
  Västfastigheter har slutredovisat projektet Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Ett projekt beslutat av Regionstyrelsen med syfte att tillgängliggöra regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 2016 har tiotusentals hinder åtgärdats som till exempel höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.
 • Nya besöksadresser på Mölndals sjukhus
  Den 14 juni införs gatuadresser på Mölndals sjukhus. Alla enheter på Mölndals sjukhus får då ny besöksadress. Förändringen innebär att gatuadresser och interiöra målpunkter ersätter de nuvarande husbeteckningarna.
 • Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården
  Den 25 maj kom ett efterlängtat besked från byggnadsnämnden – Västra Götalandsregionen har fått bygglov för satsningen på nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. – Det är verkligen på tiden att verksamheten får ändamålsenliga lokaler så att de kan fortsätta utveckla och hålla trädgården i toppklass, säger Susanna Cassberg, fastighetsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.
 • Brandlarmsprov på Alingsås lasarett den 25 maj
  Tisdagen den 25 maj klockan 07:00-12:00 kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Alingsås lasarett. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Parkeringsinformation - Flytt av M2:s verksamhetsplatser Lidköpings sjukhus
  M2:s verksamhetsplatser för leasade regionfordon har flyttats.
 • Positiva trender i årets miljöredovisning
  Som Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning har Västfastigheter ett stort ansvar att ligga i framkant realisera målsättningarna inom miljö- och klimatområdet. I årets miljöredovisning kan vi bland annat konstatera att vi når våra mål om energianvändning, kemikaliehantering och val av miljöbättre byggvaror i våra byggprojekt.
 • Tillfällig trafikpåverkan kring NÄL i Trollhättan
  Under helgen den 24–25 april kommer trafiken inom NÄL i Trollhättan, påverkas av de pågående byggprojekten. Den ordinarie vägen mot förlossning, akutmottagning vuxenpsykiatri samt infektion, stängs av. Trafiken leds om förbi huvudentrén medan Västfastigheter och deras entreprenör monterar nya operationsmoduler. Orangea vägvisning gäller. Arbetet avslutas senast måndag den 26 april klockan 06.00.
 • Konstuppdrag till Axevalla Hästcentrum
  Konstenheten bjuder in konstnärer att anmäla intresse till två konstuppdrag för den nya naturbruksskolan Axevalla Hästcentrum. Skolbyggnaden, med tillhörande hagar och stallar, ska stå färdig under andra kvartalet 2023.
 • Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler
  Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden.
 • HDK-Valand satsar på kurs om konst och hälsa
  Nu har ansökan öppnat till en kurs inriktad på konst i vårdmiljöer på HDK-Valand i Göteborg. Kursen riktar sig till konstnärer och till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Konstenheten på Västfastigheter är en av de aktörer som bjudits in som föreläsare.
 • Renovering och modernisering i full gång på NÄL i Trollhättan
  Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Neonatal byggs ut, operationslokalerna moderniseras och byggs om och taket renoveras.
 • Slutredovisning av projekt för ökad tillgänglighet i regionens lokaler
  Nu slutrapporterar Västfastigheter projektet Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Projektet är beslutat av Regionstyrelsen med syfte att tillgängliggöra regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 2016 har tiotusentals hinder åtgärdats som till exempel höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.
 • Spårvagnsdepå Ringön – nu bygger vi etapp 2
  Västfastigheter fortsätter nu arbetet med att bygga spårvagnsdepå Ringön. I januari 2021 startar etapp 2 i projektet. Nu byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning med omkring 600 meter spår. Arbetet är en del i Västra Götalandsregionens satsning på en förbättrad kollektivtrafik.
 • Västfastigheter får klartecken för investeringar vid Axevalla Hästcentrum
  Regionfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter nu får klartecken att köpa mark vid travbanan Axvall utanför Skara, för att på uppdrag av naturbruksförvaltningen bygga nya skolbyggnader.
 • Klart med genomförandebeslut för resecentrum vid Västlänkens stationer
  26 januari fattade regionstyrelsen beslut om att ställa sig bakom investeringen att bygga nya resecentrum i direkt anslutning till Västlänkens stationer Haga och Korsvägen.
 • Regionstyrelsen ger klartecken för investeringar på Axevalla Hästcentrum
  26 januari fattade regionstyrelsen beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum.
 • Bild- och mönsteruppdrag
  Konstenheten annonserar nu ett bild- och mönsteruppdrag för att bidra till att skapa konstnärligt kvalitativa miljöer.
 • Vara folkhögskola fick effektivare lokaler
  Västfastigheter förvaltar flera av Västra Götalandsregionens folkhögskolor och naturbruksskolor. På Vara folkhögskola har vi genomfört en tillbyggnad med syfte att förbättra för verksamheten både vad gäller arbetsmiljö och energieffektivitet. Byggnaden invigdes i december 2020.
 • Strömstads kommun övertar sjukhusfastigheten Pilen 5
  Västfastigheter har via försäljning överlåtit fastigheten Pilen 5 - tidigare Strömstads sjukhus – till Strömstads kommun. De verksamheter som idag är hyresgäster kommer fortsatt vara hyresgäster hos den nye ägaren.
 • Ett stort steg framåt för Sahlgrenska Life
  Regionstyrelsen fattade den 15 december ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.
 • På rätt spår som fastighetsförvaltare
  Darko Popovic förvaltar cirka 140 000 kvadratmeter av Västfastigheters lokaler. Och inte vilka lokaler som helst utan spårvagnsdepåerna i Göteborg. Ett utmanande jobb för den som gillar infrastruktur, samarbete och tekniska utmaningar.
 • Invigning av nya neonatal på NÄL
  15 oktober invigdes de nybyggda lokalerna för NU-sjukvårdens neonatalvård på NÄL i Trollhättan. I lokalerna kommer det bedrivas avancerad intensivvård av prematura och sjuka barn. På NÄL vårdas barn födda från vecka 27. Läs mer om invigningen på NU-sjukvården webbplats
 • "Ett sjukhus med alla sina tekniska system är som en stad i staden”
  Västfastigheters Zoran Culjak är sedan över fem år driftchef på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Det är han och hans team på tjugosex medarbetare som ser till att sjukhusets lokaler och system fungerar för vården under dygnets alla timmar, alla dagar om året.
 • Spektakulärt lyft på nya barnsjukhuset i Göteborg
  En 25 meter lång, 4 meter bred och 12 meter hög konstruktion i glas och stål, med en vikt på 112 ton, har nu lyfts på plats på Östra sjukhuset i Göteborg. Väl på plats är detta den gång som knyter samman den äldre delen av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med den nya byggnaden. Lyftet är ytterligare ett steg mot färdigställandet av Göteborgs nya barnsjukhus, som blir Europas modernaste.
 • Nya hus växer fram på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Arbetet med att bygga Skaraborgs Sjukhus nya akut-, service och psykiatriblock rullar på. Västfastigheters projektledare Joakim Staaf rapporterar att såväl tidsplan som budget följs och att det mesta rullat på enligt plan.
 • Nygammal entreprenör anlitas för ombyggnation på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Efter en omarbetning och ett större omtag är det nu klart att det blir Byggdialog som anlitas som entreprenör för ombyggnationen av mottagningar och entréhall på Skaraborgs Sjukhus, Skövde. Arbetet inleds under hösten och projektet löper på etappvis fram till år 2023 då allt ska vara klart.
 • Skaraborgs Sjukhus Skövde får ny elkraftsanläggning
  Västfastigheter har anlitat NCC Sverige AB för att bygga en ny elkraftsanläggning på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Ordervärdet uppgår till cirka 150 miljoner kronor.
 • Konstuppdrag till Förlossning och Neonatal Östra sjukhuset
  Konstenheten annonserar ut tre konstuppdrag till det nya höghuset för förlossnings- och neonatalverksamhet på Östra sjukhuset i Göteborg. Konstnärer kan anmäla intresse till konstuppdragen via anbudsansökan senast den 21 augusti.
 • Positiva trender i 2019 års miljöredovisning
  Giftfri miljö, låg klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning är tre fokusområden som följs upp i 2019 års miljöredovisning. Vilka val av byggvaror vi gör, vilka energislag och vilka energimängder vi använder har visat sig vara de enskilt största faktorerna för Västfastigheters miljö- och klimatpåverkan.
 • Västfastigheters första spårvagnsdepå är igång
  Klockan 04.28 i morse var det premiär för den första spårvagnsturen från Ringödepån. Därefter rullade ytterligare 29 vagnar ut i morgontrafiken. I och med det är också Västfastigheters första spårvagnsdepå igång. I alla fall delvis.
 • Stora steg framåt för psykiatrins kvarter i Borås
  Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk.
 • Konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde
  Konstenheten annonserar ut två konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Konstnärer kan anmäla sitt intresse via anbudsansökan senast 14 maj.
 • Ett steg framåt för Västlänkens station Haga
  Gestaltningsjuryn har sagt sitt – nu väntar projektering och planering. För Västfastigheter innebär förra veckans besked från gestaltningsjuryn om Haga station att ytterligare ett steg tas i planeringsarbetet med stationen och dess intilliggande miljöer.
 • Konstuppdrag Högsbo specialistsjukhus
  Västfastigheter bygger nya lokaler för dagkirurgi, diagnostik och specialistmottagningar på Högsbo sjukhus i Göteborg. Konstenheten annonserar nu ut sju konstuppdrag som verksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse till senast den 26 januari.
 • KURS: Att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag
  Konstenheten på Västfastigheter arrangerar i samarbete med Kultur i Väst kursen: Att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag den 27 november. Kursen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag.
 • Västfastigheter informerar om förändrade öppettiderna för den personliga supporten via telefon
  Västfastigheter informerar om att öppettiderna för den personliga supporten via telefon från och med den 1 november kommer att förändras.
 • Konstsamtal i Regionens Hus Göteborg
  Kam, sten saltkar, pennvässare, tändsticka, vattenglas, bok... Konstenheten Västfastigheter bjuder nu in till ett kvällsprogram med presentationer och samtal med konstnärsduon Gideonsson/Londré, RISE (Research Institutes of Sweden) och konstprojektledare Eleonora Fors Szuba. Programmet riktar sig till både medarbetare i huset och övriga intresserade.
 • En modern fastighet för modern sjukvård - Västra Götalandsregionen bygger Högsbo specialistsjukhus
  Fredagen den 18 oktober togs första spadtaget för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Sjukhuset byggs modernt och innovativt, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.
 • Åtta konstuppdrag annonseras
  Västfastigheter bygger nya lokaler för akut-, service- och psykiatriverksamhet (även kallat AS- och P-projektet) på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Konstenheten annonserar nu ut åtta konstuppdrag som verksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse till senast den 3 april.
 • Konstuppdrag i evaktueringsbyggnad, Östra sjukhuset
  På Östra sjukhuset byggs en evakueringsbyggnad för att klara kommande evakueringsbehov i samband med pågående och framtida byggprojekt. Nu annonseras ett konstuppdrag i byggnaden.
 • Konstnärer valda till Borås nya infektionsenhet
  Konstjuryn för nya infektionsenheten i Borås hade sitt sista möte i mitten av juni. Då beslutade gruppen vilka skissförslag som kommer att genomföras vid entrén och i ljusgården i den nya byggnaden.
 • Konst Lerum resecentrum
  Västtrafik bygger nytt resecentrum i Lerum. I samband med det bjuder konstenheten in till intresseanmälan för konstuppdrag i form av gestaltning i entréhall.
 • Konstuppdrag i Regionens Hus
  Den 27 april presenterade konstenheten de fyra konstuppdragen i Regionens Hus Göteborg och Skövde för hyresgästrepresentanterna.
 • Konst i kulvert
  Konstnären Anna Person berättar om den kreativa processen i arbetet med sitt konstuppdrag i nya Kungälvs sjukhus.
 • Film om ljudkonstverk
  En mulen oktoberdag och en väderstation på Sahlgrenska sjukhusets tak: här startar konstverket Himmel nedtagen som har filmens huvudroll.
 • Konsten i Hus R
  Byggnaden är invigd och konstuppdragen är slutförda. Nu har även konstkatalogen kommit!
 • Så kan konsten stötta i vården
  Konst får allt större betydelse i offentliga vårdmiljöer. Den kan påskynda läkning och skapa en bättre dialog men ska också utmana och väcka debatt, enligt Ann Magnusson, konstkonsult. På ett seminarium den 25 april diskuterades hur konst kan bidra och möta olika behov i vården.
Senast uppdaterad: 2017-01-25 14:56