Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Aktuellt hos Västfastigheter

 • Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 1 december
  Tisdagen den 1 december mellan klockan 06:10 till 07:10 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.
 • Nya byggnader för somatisk vård färdigställda för Kungälvs sjukhus
  I september genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes för de nya vårdbyggnaderna för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Det är den andra delen av ett omfattande bygg- och utvecklingsprojekt som Västfastigheter uppfört i Kungälv. Totalt omfattar de nya vårdbyggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser. Nu lämnas byggnaden över till verksamheten. -    Vi som jobbat med projektet är stolta över att inom utsatt tid kunna lämna över nya, moderna lokaler till verksamheten i Kungälv. Det har varit ett roligt och väl intrimmat projekt där beställare, entreprenör och
 • Ökad kapacitet på endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan efter ombyggnation
  Sommaren 2020 var Västfastigheters om- och tillbyggnation av Endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan klar och nu är det äntligen dags för invigning. Att bygga om mitt inne på ett sjukhus har sina särskilda utmaningar. Speciellt om lokalerna som ska byggas om också måste kunna användas. Arbetet med att bygga om Endoskopiavdelningen påbörjades 2018. Lokalerna var trånga, inte anpassade tillräckligt och upplevdes som väldigt begränsande för verksamheten. Speciellt eftersom endoskopiverksamheten var under stark expansion med snabb ökning av behovet av funktionella lokaler med tillräcklig
 • Brandlarmsprov vid SÄS Borås vecka 46
  Under vecka 46, den 9–13 november, kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov av brandlarmscentraler inom sjukhuset. Proven är nödvändiga för allas säkerhet och vi ber om överseende med eventuella störningar som proven kan medföra för er verksamhet.
 • Tillfälliga omstruktureringar avseende Personalparkering Östra Sjukhuset
  Västfastigheter informerar om tillfälliga omstruktureringar avseende personalparkering Östra Sjukhuset Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen fattade den 16 april beslut om avgiftsfri personalparkering i syfte att minska smittspridningen under pågående pandemi som efter omprövning gäller fram till den 31 december 2020. Detta beslut i kombination med att pågående projekt har behövt stänga ned 40 parkeringsplatser vid parkering P4 har ökat trycket på kvarvarande personalparkeringsplatser.......
 • Stora ljusinsläpp och interiör av trä ger harmoni på Psykiatrins kvarter i Borås
  I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu är det dags att lämna över den stjärnformade byggnaden mitt inne på sjukhusområdet till verksamheten. 2017 påbörjade om- och tillbyggnadsprojektet psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. I och med att slutbesiktningen är godkänd lämnas byggnaden över till verksamheten. - Projektet har bjudit på en del utmaningar eftersom vi byggt mitt inne på sjukhusområdet, men det är också lite spännande att vara med och skapa en sådan här lite speciell byggnad, säger Andreas
 • På rätt spår som fastighetsförvaltare
  Darko Popovic förvaltar cirka 140 000 kvadratmeter av Västfastigheters lokaler. Och inte vilka lokaler som helst utan spårvagnsdepåerna i Göteborg. Ett utmanande jobb för den som gillar infrastruktur, samarbete och tekniska utmaningar.
 • Invigning av nya neonatal på NÄL
  15 oktober invigdes de nybyggda lokalerna för NU-sjukvårdens neonatalvård på NÄL i Trollhättan. I lokalerna kommer det bedrivas avancerad intensivvård av prematura och sjuka barn. På NÄL vårdas barn födda från vecka 27. Läs mer om invigningen på NU-sjukvården webbplats
 • Ökad driftsäkerhet med ny försörjningscentral
  I oktober tas en ny försörjningscentral i bruk på Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska försörja samtliga fastigheter på området med el, kyla, värme, vatten och medicinska gaser. Den nya försörjningscentralen kompletterar och förstärker befintliga system. 2015 slogs det fast att en ny försörjningscentral behöver etableras på Östra sjukhuset i Göteborg.  Orsaken var delvis utbyggnationen av Östra sjukhuset, delvis nya myndighetskrav på robusthet i sjukhusens tekniska försörjning. Den nya försörjningscentralen som tas i bruk i oktober, kompletterar och förstärker befintliga system och ska
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborg sjukhus Skene den 23 september
  Onsdagen den 23 september klockan 10.00-12.00 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och branddörrar stängs automatiskt.
 • Fredagen den 2 oktober testas den mekaniska ventilationen på SÄS Borås
  Testet som innebär nödstopp av den mekaniska ventilationen genomförs mellan klockan 06:00 til 07:00. Tidsåtgången är fem minuter.
 • Klart med entreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön
  Arbetet med Spårvagnsdepå Ringön går vidare. Nu inleds etapp 2 där Västfastigheter tillsammans med Skanska ska bygga en drifthall och en verkstadsbyggnad. Med Spårvagnsdepå Ringön förbättras förutsättningarna för den spårbundna trafiken på Hisingen i Göteborg. Nu är det klart att Skanska har tilldelats uppdraget som totalentreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön i Göteborg. Depån byggs på ett 100 000 kvadratmeter stort område på Hisingen.  Idag består depån av en servicebyggnad och uppställningsplatser som stod klara i juni 2020. I etapp 2 kompletteras depån med en drifthall och en
 • Västfastigheter vinner Glaspriset för Regionens hus i Göteborg
  Västfastigheter och White Arkitekter har tilldelats Glaspriset 2020 för den spektakulära byggnaden Regionens hus i Göteborg med dess gröntonade helglasade fasad. Priset delas ut av Glasbranschföreningen för Sveriges bästa glasbyggnad. Bedömningen görs av en professionell jury baserad på kriterierna arkitektur, funktion och innovation. Regionens hus i Göteborg invigdes våren 2019 och innehåller kontors- och konferenslokaler för Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg. Byggnaden som utvecklats av Västfastigheter omfattar ombyggda gamla stationshuset för Bergslagsbanan
 • Fri personalparkering för sjukhuspersonal i VGR
  Personal vid sjukhusen inom Västra Götalandsregionen får fortsatt kostnadsfri personalparkering fram till den 31 december. Det beslutade Regionstyrelsen igår.
 • Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 1 september
  Tisdagen den 1 september mellan klockan 06:10 till 11:00 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.
 • Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 34
  Under vecka 34 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.
 • "Ett sjukhus med alla sina tekniska system är som en stad i staden”
  Västfastigheters Zoran Culjak är sedan över fem år driftchef på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Det är han och hans team på tjugosex medarbetare som ser till att sjukhusets lokaler och system fungerar för vården under dygnets alla timmar, alla dagar om året.
 • Spektakulärt lyft på nya barnsjukhuset i Göteborg
  En 25 meter lång, 4 meter bred och 12 meter hög konstruktion i glas och stål, med en vikt på 112 ton, har nu lyfts på plats på Östra sjukhuset i Göteborg. Väl på plats är detta den gång som knyter samman den äldre delen av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med den nya byggnaden. Lyftet är ytterligare ett steg mot färdigställandet av Göteborgs nya barnsjukhus, som blir Europas modernaste.
 • Nya hus växer fram på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Arbetet med att bygga Skaraborgs Sjukhus nya akut-, service och psykiatriblock rullar på. Västfastigheters projektledare Joakim Staaf rapporterar att såväl tidsplan som budget följs och att det mesta rullat på enligt plan.
 • Nygammal entreprenör anlitas för ombyggnation på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Efter en omarbetning och ett större omtag är det nu klart att det blir Byggdialog som anlitas som entreprenör för ombyggnationen av mottagningar och entréhall på Skaraborgs Sjukhus, Skövde. Arbetet inleds under hösten och projektet löper på etappvis fram till år 2023 då allt ska vara klart.
 • Skaraborgs Sjukhus Skövde får ny elkraftsanläggning
  Västfastigheter har anlitat NCC Sverige AB för att bygga en ny elkraftsanläggning på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Ordervärdet uppgår till cirka 150 miljoner kronor.
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus Skene den 23 juni
  Tisdagen den 23 juni klockan 10:00-12:00 kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Konstuppdrag till Förlossning och Neonatal Östra sjukhuset
  Konstenheten annonserar ut tre konstuppdrag till det nya höghuset för förlossnings- och neonatalverksamhet på Östra sjukhuset i Göteborg. Konstnärer kan anmäla intresse till konstuppdragen via anbudsansökan senast den 21 augusti.
 • Linjemålning Mölndals sjukhus
  Extra information om linjemålning vid Mölndals sjukhus tisdag den 16 juni
 • Positiva trender i 2019 års miljöredovisning
  Giftfri miljö, låg klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning är tre fokusområden som följs upp i 2019 års miljöredovisning. Vilka val av byggvaror vi gör, vilka energislag och vilka energimängder vi använder har visat sig vara de enskilt största faktorerna för Västfastigheters miljö- och klimatpåverkan.
 • Västfastigheters första spårvagnsdepå är igång
  Klockan 04.28 i morse var det premiär för den första spårvagnsturen från Ringödepån. Därefter rullade ytterligare 29 vagnar ut i morgontrafiken. I och med det är också Västfastigheters första spårvagnsdepå igång. I alla fall delvis.
 • Hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster
  Västfastigheter kommer erbjuda rabatt på hyran till de av sina hyresgäster som omfattas av regeringens förordning (2020:237): ”Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran”. Det beslutade fastighetsnämnden på onsdagen. Beslutet är ett led i att mildra konsekvenserna av corona-pandemin. Fastighetsnämnden har beslutat att erbjuda Västfastigheters externa hyresgäster rabatt på hyran enligt regeringens förordning (2020:237): ”Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran”. Rabatten gäller de externa hyresgäster som omfattas av förordningen och är
 • Uppdatering av Weblord 26 maj klockan 17
  Spara ditt arbete och logga ut ur systemet inför uppdateringen då databasen försätts i ett viloläge vilket innebär att du inte kan arbeta i systemet.
 • Brandlarmsprov SÄS Borås vecka 22, 25-29 maj
  Under vecka 22, den 25-29 maj, kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov av brandlarmscentraler inom sjukhuset. Proven är nödvändiga för allas säkerhet och vi ber om överseende med eventuella störningar som proven kan medföra för er verksamhet.
 • Påhittigt initiativ säkrade tillgång på desinfektionsmedel
  Tack vara innovativa och påhittiga medarbetare har Västfastigheter ställt om delar av den interna vattenreningen på sjukhuset i Lidköping till att producera stora mängder desinfektionsmedel. Nu är det möjligt att dagligen producera 2400 liter att använda för ytdesinfektion i samband med corona-pandemin. Västfastigheter hade precis köpt in utrustning för att kunna framställa hypoklorsyra med syfte att säkra tappvattenkvalitén på sjukhuset i Lidköping. När corona-pandemin spred sig och det började bli brist på yt- och handdesinfektionsmedel ställde vi snabbt om och började producera
 • Fasadarbete Per Dubbsgaraget, Sahlgrenska
  Västfastigheter informerar om att Göteborgs Stads Parkerings AB etappvis kommer stänga av parkeringsplatser på plan 5 i Per Dubbsgaraget under kommande vecka 19. Enheten för
 • Tillfällig extra parkering för personal på Östra sjukhuset
  Från den 1 maj till 31 juli upplåter Fastighets AB Balder i samverkan med K-Fastigheter en extra parkeringsyta vid Smörslottsgatan, åt personal vid Östra sjukhuset. Det krävs ett giltigt covid-19-tillstånd knutet till sitt fordon i Parkera VGR för att få använda den tillfälliga parkeringen.
 • Nya Infektion i Borås redo för inflyttning
  Mitt under Coronapandmins framfart står etapp två av Nya Infektion klar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Besiktningen är godkänd och Västfastigheter och entreprenören Peab lämnar nu över fastigheter som bland annat innehåller 14 isoleringsrum och en mottagningsdel till verksamheten. Arbetet med Nya infektion har pågått sedan 2017. Mitt inne på Södra Älvsborgs sjukhus har Västfastigheter och entreprenören Peab färdigställt en nybyggnation på drygt 4 500 kvadratmeter med 14 vårdplatser och en mottagningsdel för patienter med infektionssjukdomar. - Känslan att kunna lämna över dessa nya
 • Stora steg framåt för psykiatrins kvarter i Borås
  Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk.
 • Stora steg framåt för psykiatrins kvarter i Borås
  Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk. – Vi är inte riktigt där än men nu har vi i alla fall tätt hus. Det betyder att alla fasader och tak är täta för regn. I månadsskiftet maj/juni kommer huset vara helt färdigmonterat, säger Claes Westberg, projektledare på Västfastigheter. Under våren kommer Västfastigheter fortsätta med inre arbeten i byggnaden, ett arbete som
 • Uppdatering av Weblord tisdagen den 7 april klockan 17
  Spara ditt arbete och logga ut ur systemet inför uppdateringen då databasen försätts i viloläge vilket innebär att du inte kan arbeta i systemet.
 • Konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde
  Konstenheten annonserar ut två konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Konstnärer kan anmäla sitt intresse via anbudsansökan senast 14 maj.
 • Information kring förändringar gällande parkering vid SÄS Borås
  Västfastigheter och område Fastighetsförvaltning informerar om att det från den 15 april på grund av låg tillgänglighet för besökare vid parkeringsytorna till SÄS Borås kommer ske omstruktureringar för att lösa situationen.
 • Ett steg framåt för Västlänkens station Haga
  Gestaltningsjuryn har sagt sitt – nu väntar projektering och planering. För Västfastigheter innebär förra veckans besked från gestaltningsjuryn om Haga station att ytterligare ett steg tas i planeringsarbetet med stationen och dess intilliggande miljöer.
 • Brandlarmsprov vid SÄS Borås vecka 11, 9 - 13 mars
  Under vecka 11, den 9-13 mars, kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov av brandlarmscentraler inom sjukhuset. Proven är nödvändiga för allas säkerhet och vi ber om överseende med eventuella störningar som proven kan medföra för er verksamhet.
 • Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH)
  Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Östra sjukhuset med början i januari 2020
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus Skene den 19 december
  Torsdagen den 19 december klockan 10:00-12:00 kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Konstuppdrag Högsbo specialistsjukhus
  Västfastigheter bygger nya lokaler för dagkirurgi, diagnostik och specialistmottagningar på Högsbo sjukhus i Göteborg. Konstenheten annonserar nu ut sju konstuppdrag som verksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse till senast den 26 januari.
 • KURS: Att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag
  Konstenheten på Västfastigheter arrangerar i samarbete med Kultur i Väst kursen: Att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag den 27 november. Kursen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av att söka konstnärliga gestaltningsuppdrag.
 • Västfastigheter informerar om förändrade öppettiderna för den personliga supporten via telefon
  Västfastigheter informerar om att öppettiderna för den personliga supporten via telefon från och med den 1 november kommer att förändras.
 • Konstsamtal i Regionens Hus Göteborg
  Kam, sten saltkar, pennvässare, tändsticka, vattenglas, bok... Konstenheten Västfastigheter bjuder nu in till ett kvällsprogram med presentationer och samtal med konstnärsduon Gideonsson/Londré, RISE (Research Institutes of Sweden) och konstprojektledare Eleonora Fors Szuba. Programmet riktar sig till både medarbetare i huset och övriga intresserade.
 • En modern fastighet för modern sjukvård - Västra Götalandsregionen bygger Högsbo specialistsjukhus
  Fredagen den 18 oktober togs första spadtaget för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Sjukhuset byggs modernt och innovativt, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.
 • Västra Götalandsregionen bygger Högsbo specialistsjukhus
  Fredagen den 18 oktober togs första spadtaget för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Sjukhuset byggs modernt och innovativt, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg. Istället för ett traditionellt spadtag fick representanter från fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i väster och Skanska plantera ett körsbärsträd. Trädet står som en symbol för det nya sjukhuset som nu börjar växa fram i Högsbo. [image] Högsbo specialistsjukhus ska bli ett modernt närsjukhus som karaktäriseras av nya arbetssätt i kombination med nya it-stöd. – En stor del
 • Välkommen till första spadtag Högsbo specialistsjukhus
  Fredagen den 18 oktober klockan 10 bjuder Västra Götalandsregionen in till ett första spadtag för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. [image] Bygget av ett specialistsjukhus på Högsbo sjukhusområde är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg. Arbetet med Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt och drivs av Sjukhusen i väster, Västfastigheter, Regionservice och VGR IT. Sweco Architects har ritat specialistsjukhuset och Skanska är huvudentreprenör för byggnationen som
 • Keramikplattor med motiv från Kungälv och Nordre älv smyckar patientrummen
  Hon hade aldrig varit i Kungälv när hon fick ett av konstuppdragen för de nya vårdavdelningarna på Kungälvs sjukhus. Men nu är keramikern Agneta Spångberg väl bekant med Kungälv och Nordre älv –  både genom besök på platsen och genom sin konst. Konst som snart ska sättas upp i patientrummen för att vara på plats när de första vårdavdelningarna flyttar in.
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus Skene den 4 oktober
  Fredagen den 4 oktober klockan 8:00-11:00 kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Linjemålningsarbete
  Parkeringsbolaget Göteborg kommer med start under vecka 40 att utföra röjningsarbete av............
 • Stängd parkering vid akutmottagningen pga katastrofövning
  Fredag den 4 oktober stängs parkeringen av vid akutmottagning på SÄS i Borås på grund av att Katastrofövning LIV 19 genomförs på sjukhuset..................
 • Fräscht och modernt i det nya TM-huset på Skaraborgs sjukhus Skövde
  Det har varit verksamhet i huset ett tag. Men nu är också de gemensamma lokalerna för specialistmottagningar, Folktandvårdens specialisttandvård och käkkirurgin vid Skaraborgs sjukhus, officiellt invigda.
 • Underhållsarbete i parkeringshuset Dubbeldäckaren påverkar parkeringsmöjligheter
  Ny belysning och förbättring av miljön är på agendan när Göteborgs Stads Parkering ska utföra underhållsarbete i parkeringshuset Dubbeldäckaren, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet kommer att medföra begränsad tillgång till parkeringsplatser för personal, men lösningar finns.
 • Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 3 september
  Tisdagen den 3 september mellan klockan 06:10 till 07:10 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.
 • Mer p-platser och ökad tillgänglighet när parkeringsytor vid Kungälvs sjukhus förbättras
  Besökare till Kungälvs sjukhus har svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Klagomål påvisar att parkeringsproblemen är stora. Nu blir det snart ändring. Parkeringsytorna ska disponeras om — för fler p-platser och bättre tillgänglighet.
 • Brandlarmsprov vid SÄS Borås, vecka 34, den 19–23 augusti
  Under vecka 34, den 19–23 augusti, kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov av brandlarmscentraler inom sjukhuset. Proven är nödvändiga för allas säkerhet och vi ber om överseende med eventuella störningar som proven kan medföra för er verksamhet.
 • Nu byggs ny gång- och cykelbro över Mölndalsån!
  Augusti kommer med byggstart för en helt ny bro över Mölndalsån för gående och cyklister. Att ta sig över ån mellan Södra Ågatan och Mölndals sjukhus blir både smidigt och säkert.
 • Semestertid innebär ökad risk för inbrott — lämna inga värdesaker i bilen
  Under semestertid är det mindre personer i rörelse vid våra parkeringsytor. Vilket i sin tur ökar risken för brottslig aktivitet. Tänk på att inte lämna kvar några värdesaker i bilen när du parkerar.
 • Mer p-platser för besökare när parkeringsplatser omfördelas vid Solhem
  Besökare till SÄS Solhem har svårt att finna lediga parkeringsplatser. Åtgärder måste vidtas och en del personalparkeringar kommer därför att skyltas om till besöksparkeringar.
 • Ny gång- och cykelbro ska byggas över Mölndalsån
  Mölndals stad genomför förbättringar och olika byggprojekt kommer att påverka trafikens framkomlighet under perioden augusti till november 2019.
 • Fler rökfria miljöer utomhus från 1 juli 2019
  Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som ger fler rökfria miljöer. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på perronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer och järnvägsstationer och på lekplatser.
 • Extra information – städning av garage vid Sahlgrenska sjukhuset
  Göteborgs Stads Parkering utför högtryckstvättning av personalgaragen runt Sahlgrenska Sjukhuset under dagen, onsdag 26 juni.
 • Nya cykelparkeringar utanför Centralkliniken vid Östra sjukhuset
  80 cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning under tak blir klara utanför Centralkliniken vid Östra sjukhuset till hösten 2019.
 • Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus Skene den 19 juni
  Onsdagen den 19 juni kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Parkera VGR Support ändrar öppettiderna under sommaren
  Vi vill informera om ändrade öppettider för vår kundsupport vecka 24-35. Vi önskar dig också en riktigt trevlig sommar!
 • En levande vårdmiljö växer fram på psykiatrins kvarter i Borås
  Bygget av psykiatrins kvarter – Södra Älvsborgs sjukhus satsning på den specialpsykiatriska vården för barn, ungdomar och vuxna – har kommit halvvägs. Nu går bygget in i en intensiv fas med upp till 150 hantverkare på plats samtidigt.
 • Hur arbetar vi med att minska avfallet på våra sjukhus?
  Vårdens specialavfall är en del av det avfall som genereras och hanteras inom sjukhusen. I Västra Götalandsregionen produceras nästan tio tusen ton avfall per år. Hur arbetar vi för att avfallen ska minska?
 • Angered resecentrum invigs lördag den 25 maj
  Lördag den 25 maj inviger Västtrafik ett nytt resecentrum i Angered. Förhoppningen är att knutpunkten ska bli en trygg och bekväm mötesplats för resenärer och personal. Fastigheten ägs och förvaltas av Västfastigheter.
 • Var parkerar jag bilen vid Östra sjukhuset?
  Är du medarbetare inom Västra Götalandsregionen eller är du besökare till Östra sjukhuset? Kör du bil? Vi vill hjälpa dig att hitta till parkeringsplatserna!
 • Linjemålningsarbete i parkeringsgaraget Björkängen, SÄS Borås. Plan 1-4 stängs tillfälligt 15-17 maj.
  Linjemålning kommer att utföras i parkeringsgaraget Björkängen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås. Detta innebär att plan 1-4 stängs 15-17 maj. Från och med 18 maj är parkering på våningsplan 1-4 åter tillgänglig.
 • Utbildning och kunskap inom fysisk tillgänglighet leder till förbättringar
  Att avhjälpa och identifiera hinder inom Västra Götalandsregionens samtliga egna fastigheter är en uppgift som engagerar och ger resultat. Utbildning stärker kunskap och öppnar dörrar till insikt och förståelse. Tre halvdagarsutbildningar har nu genomförts och i mars 2019 gick det sista tillfället av stapeln vid Gullbergsvass i Göteborg.
 • Städning av garage vid Sahlgrenska sjukhuset
  Under pågående arbetsdagar hänvisas parkörer till övriga parkeringshus inklusive Per Dubbsgatans P-hus där även avgiftsytan får nyttjas dessa dagar förutsatt att man löst parkeringstillstånd för sitt fordon.
 • Elstörningar inom vården – hur arbetar vi med det?
  Störningar i och mellan elektroniska utrustningar är ett växande problem, inte minst inom sjukvården där många apparater används samtidigt. Marcus Eklund är teknisk förvaltare för el och tele på Västfastigheter, och arbetar för att minimera störningar.
 • Personalparkeringen P3 Östra sjukhuset är omskyltad – en del av ytan nu tillgänglig för besökare
  Byggarbeten pågår vid parkeringen närmast huvudentrén vid Östra sjukhuset och besökare är i behov av parkeringsplatser. Nu är en del av parkeringsområdet P3 tillgängligt för besökare.
 • Publika laddstolpar möjliggör snabbare omställning till fossilfria fordon
  Kör du el- eller laddhybridbil? Känner du till var laddstolparna finns? Nu finns en ny informationssida framtagen för dig som du kan ha stor nytta av.
 • Åtgärder enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Sahlgrenska sjukhuset
  Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
 • Elskåp utanför parkeringshuset Per Dubbsgatan (Sahlgrenska sjukhuset) ska flyttas, vilket medför grävningsarbete samt strömavbrott
  Ett elskåp ska flyttas vid parkeringshuset Per Dubbsgatan (Sahlgrenska Norra porten). Arbetet innebär grävning samt frånkoppling av ström. Grävningsarbete utförs torsdag 21 mars och strömmen i parkeringshuset bryts fredag 22 mars klockan 08-11.
 • Åtta konstuppdrag annonseras
  Västfastigheter bygger nya lokaler för akut-, service- och psykiatriverksamhet (även kallat AS- och P-projektet) på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Konstenheten annonserar nu ut åtta konstuppdrag som verksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse till senast den 3 april.
 • En del av personalparkeringsområde vid Östra sjukhuset blir parkeringsplatser för besökare
  Byggarbeten pågår vid Östra sjukhusets besöksparkering närmast huvudentrén Centralkliniken (CK), vilket medför färre besöks p-platser, som nu måste ersättas. En del av personalparkeringen (P3) kommer på grund av detta att göras om till p-platser för besökare. För att öka parkeringsmöjligheterna, öppnar Västfastigheter upp intilliggande personalparkering som då blir tillgänglig för både personal och besökare. En del av ytan kommer således att skyltas om till besöksparkeringar. Parkeringen blir tillgänglig för besökare 2 april 2019.
 • Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 10
  Under vecka 10 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov av brandlarmscentraler inom sjukhuset. Proven är nödvändiga för allas säkerhet och vi ber om överseende med eventuella störningar som proven kan medföra för er verksamhet.
 • Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs den 5 mars
  Tisdagen den 5 mars mellan klockan 06.10 till 07.10 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.
 • Se visionsfilm över Sahlgrenska
  Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.
 • Så förändras Sahlgrenska - intervju med Peter Gustafsson
  Stora förändringar föreslås för Sahlgrenska, men vad innebär det egentligen och varför behöver de här förändringarna genomföras? Peter Gustafsson som är projektledare hos fastighetsägaren Västfastigheter reder ut vad det handlar om.
 • Har du giltigt parkeringstillstånd? Utökad kontroll av fordon parkerade på personalparkeringar utförs vid Sahlgrenska sjukhuset
  I samarbete med Västfastigheter kommer Göteborgs Stads Parkering att utföra en större kontroll av parkeringstillstånd för fordon parkerade på personalparkeringar tillhörande Sahlgrenska sjukhuset.
 • Åtgärder - enkelt avhjälpta hinder(EAH) för tillgängligheten på Sahlgrenska, Östra, Mölndal och Högsbo sjukhus
  Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
 • Personalparkeringar vid SÄS Borås öppnas och blir tillgängliga för besökare
  Västfastigheter informerar att personalparkeringsområde P4 samt utökad del av P6 kommer att skyltas om och blir tillgängliga för besökare från och med 1 mars 2019.
 • Information gällande om- och tillbyggnadsarbetet vid Strålbehandlingen, Sahlgrenska sjukhuset
  När det gäller om- och tillbyggnadsarbetet för Strålbehandlingen vid Sahlgrenska sjukhuset, är det på tisdag dags för betonggjutning.
 • Personalparkering vid Uddevalla sjukhus stängs 18-21 mars
  Inför byggnationen av Operationscentrum Uddevalla sjukhus är det snart dags att borra för att kontrollera grundvattennivåer.
 • Certifiering för Miljöbyggnad Guld till Nya Kungälvs sjukhus
  Den nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus har fått en preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld. Certifieringen utförs av Sweden Green Building Council och Miljöbyggnad Guld är den högsta nivån. Kraven som ställs på byggnaden är höga och innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. Bra för klimatet och tryggt för alla som vistas i huset.
 • Från Whoosh till Parkera VGR – övergången är nu klar
  Införandet av den nya digitala betaltjänsten för personalparkering Parkera VGR är klart och har nu ersatt det tidigare betalsystemet Whoosh. Hur gick övergången till, vilka reflektioner har gjorts och vad tycker våra kunder?
 • Byggnation med ventilationsbyte berör Hus B på Mölndals sjukhus
  Västfastigheter informerar att arbete pågår med byggnation av nytt fläktrum samt ventilationsaggregat på plan 5 i Hus B1 på Mölndals sjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • NÄL: Nya provsvar visar att inomhusluften på barnavdelningen är ofarlig
  Prover som togs i november i våtutrymmen på barn- och ungdomsavdelning 23 på NÄL visade att det fanns förhöjda halter av mögelsvamp. Ytterligare provtagningar gjordes den 13 december och provsvaren från dessa har nu kommit.
 • Brandlarmsprov på Södra älvsborgs sjukhus Skene den 27 december
  Torsdagen den 27 december kommer Västfastigheter att utföra ett brandlarmsprov på Södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och vissa dörrar stängs automatiskt.
 • Med början januari 2019 ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Östra sjukhuset
  Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
 • Projektinformation - Mölndals sjukhus nya entrémiljö
  Mölndals sjukhus ska få en ny fin entrémiljö och byggprocessen framskrider.
 • Parkera VGR - betaltjänst för personalparkering
  Parkera VGR är ett betalsystem för personalparkering I VGR sedan januari 2019.
Senast uppdaterad: 2020-02-12 08:32