Parkeringsinformation Högsbo sjukhus/Högsbo Närsjukhus

Uppdaterad:
Publicerad:

Västfastigheter bygg och förvaltning informerar om att du som personal under perioden 22 december 2023 till 31 mars 2024 kommer att kunna parkera även på plan 1 i det nybyggda parkeringshuset vid Högsbo sjukhustomt, det vill säga s mittenplan i P-huset. Detta då vi ser att det under inflyttningsperioden till sjukhuset kommer vara ett mindre besökstryck innan samtliga verksamheter är i full drift.

Åtgärden är dock tillfällig då parkeringshuset är dimensionerad utifrån det väntade besöksantalet och från den 1 april 2024 kommer plan 1 åter enbart vara tillgängligt för besökare. För parkeringarna på plan 0 och 2 görs ingen förändring utan dessa är enbart avsedda för besökare till sjukhusen.

Uppfarten till plan 1 kommer tillfälligt att skyltas för personal inom kort.