Sahlgrenska sjukhuset - tillfälliga bakjoursparkeringar

Västfastigheter bygg och förvaltning informerar om tillfälliga bakjoursparkeringar.

På grund av fortsatt begränsad tillgänglighet till parkeringar i och med arbetena vid besöksparkeringsytan, Bruna stråket, kommer de tillfälliga bakjoursplatserna att vara kvar fram till 15 mars 2024.

Påverkan kommer fortsatt vara mycket stor på besökarnas tillgänglighet till våra fastigheter vilket även kan påverka tillgängligheten för jourinställelseplatser i händelse av fullbelagda parkeringsytor i övrigt på tomten.

För att tillgodose platskapacitet för jourinställelse kommer Västfastigheter bygg och förvaltning inför dessa arbeten att skapa tillfälliga parkeringsplatser för jourinställelse.

Dessa parkeringsplatser kommer vara skyltade med texten ”Reserverade platser bakjour” och en tidsangivelse under vilken uppställning är tillåten. För uppställning vid dessa platser gäller även att fordonet har ett giltigt jourinställelsetillstånd.

Observera att det är tiden på skylten som gäller då vissa av dessa platser enbart medger uppställning till klockan 08 trots att tillståndet medger till klockan 13. Detta på grund av att platserna valts ut som lämpliga under jourtid men inte under dagtid.

Platserna kommer tas ner så snart Västfastigheter bygg och förvaltning ser att tillgängligheten till parkeringar vid Bruna Stråket åter är godtagbar.

Ordinarie rutin för jourinställelsetillstånd för övriga parkeringsytor gäller självklart simultant med dessa tillfälliga åtgärder.

Platser numrerade 1-3 i karta nedan medger uppställning mot jourinställelsetillstånd alla dagar mellan klockan 17-08.

Platser numrerade 4-5 i karta nedan medger uppställning mot jourinställelsetillstånd alla dagar mellan klockan 17-13.

Platser numrerade 6 i karta nedan medger uppställning mot jourinställelsetillstånd/bakjourstillstånd dygnet runt. Observera att dessa platser enbart ska nyttjas för jourinställelse/jourverksamhet mellan SU-tomterna och inte under ordinarie schemalagd arbetstid.

Se karta med hänvisning till de tillfälliga jourplatserna.