Trygghetsvandring Högsbo sjukhustomt i februari

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 28 februari genomförde Fastighet, stöd och service en trygghetsvandring i utemiljön på Högsbo sjukhustomt.

Syftet med trygghetsvandringen var att identifiera behov av åtgärder i utemiljön och för att skapa tillgängliga och säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare.

Många var med på trygghetsvandringen inklusive representanter från fastighetsförvaltningen, sjukhuspersonalen, kommunen och polisen.

Rapporten från trygghetsvandringen kan du läsa här.