Uppställning av paviljonger vid Bruna stråket

Publicerad:

Inför kommande byggprojekt placeras nya paviljonger ut vid Bruna stråket, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Paviljongerna kommer användas till mottagningar och som administrativa lokaler.

17 januari till 17 februari kommer Bruna stråket och den intilliggande parkeringen påverkas av del två i arbetet med att ställa de två nya paviljongerna på plats. Arbetet kommer att påverka framkomligheten under en månad och parkeringen vid Bruna stråket är helt eller delvis avstängd.

Ambulans och räddningstjänst kommer fortfarande kunna köra via Bruna stråket. Framkomligheten kommer att regleras med hjälp av flaggvakter. Övrig trafik kommer att omdirigeras genom parkeringen och förbi Röda stråket för att sedan nå Bruna stråket. Följ tillfällig orange vägvisning. 

Paviljongerna är på sammanlagt 4000 kvadratmeter fördelade på två huskroppar och ska användas till mottagningar och som administrativa lokaler. De två huskropparna är sammanbundna med en bro över Bruna stråket samt anslutna till huvudkomplexet.

Paviljongerna tas i bruk sommaren 2024.