Renovering CK fasad

gestaltningsbild CK fasad

Som en del i utvecklingen av Östra sjukhuset renoverar Västra Götalandsregionen fasaden på centralkliniken.

Centralkliniken på Östra sjukhuset byggdes under 1970-talet. Klimatskalets tekniska livslängd är uppnådd och nu pågår arbeten med att säkerställa dess konstruktion, funktion och beständighet inför framtiden.

Upprustningen omfattar tilläggsisolering av fasad, nya fönster, nytt tak och ny fasadbeklädnad. Åtgärderna kommer att förbättra inomhusklimatet och göra det mer lättstyrt, leda till minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader, hindra risken att fasadmaterial faller ner samt säkerställa att byggnadens konstruktion håller under byggnadens resterande livslängd. Åtgärderna möjliggör också ytterligare framtida energiförbättrande åtgärder på byggtekniska system.

Sjöstensfasaden kommer att bytas ut till veckade aluminiumkassetter med fönsterband med gröna emaljerade glas. Kulören är en del av Östra sjukhusets nya identitet och liknande fasade finns på såväl IK som mottagningsbyggnaden.

Utförandet är planerat till 2023–2025, uppdelat i två etapper där den södra delen av fastigheten ska stå klar årsskiftet 2024/2025 och den norra 2025.