Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konst på din arbetsplats

Konst av hög kvalitet ska finnas hos alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Det gäller såväl allmänna utrymmen som många besöker, som kontor, mötesrum och personalmatsalar. Vårt arbete bidrar till att göra konst tillgänglig i alla människors vardag.

Om du jobbar inom Västra Götalandsregionen finns det konst på din arbetsplats. Om ni har behov av ny konst så kan ni skapa ett konstärende. Det kostar inget att få konst till sin arbetsplats.

Hur går ett konstärende till? 

 1. Behov uppstår. En verksamhet kan behöva ny konst i samband med flytt, renovering eller nybyggnation. En verksamhet kan också vilja byta ut eller förändra en redan existerande konstkollektion. 
 2. Kontakt. En konsthandläggare tar kontakt med den som är utsedd som kontaktperson i verksamheten så snart arbetet kan planeras in. I vissa fall besöker konsthandläggaren verksamheten för att få en bild av behovet och vilka lokaler som är aktuella.  
 3. Konstkollektion. Verksamhetens målgrupp, färger, ljus och inredning med mera påverkar vilken konst som med omsorg väljs ut till en föreslagen konstkollektion. Konstverk från konstsamlingen iordningsställs i vår ramverkstad och tillsammans med nyinköpta konstverk skapas en kollektion.
 4. Konstkollektionen placeras ut. När det är dags att placera konstverken förs dialog med verksamhetens kontaktperson. Konsthandläggaren ser till att alla konstverk monteras på ett säkert sätt. 
 5. Konstärendet avslutas. När ett konstärende avslutas skickar konstenheten en förteckning över de konstverk som har placerats ut med information om konstverkens titlar och konstnärsnamn.   

Anmäl behov av konst 

Anmälan sker via särskilt formulär efter inloggning i Weblord via Beställning och felanmälan  

Om ni aldrig har skapat ett ärende via Weblord tidigare går det bra att beställa inloggningsuppgfiter  

Om anmälan gäller en flytt, om- eller nybyggnation ska du anmäla ditt ärende i god tid. Konstenheten har ett kösystem för konstärenden och viss väntetid. 

Förhållningssätt för konsten

För att konsten i Västra Götalandsregionen ska skötas på ett enhetligt sätt så finns vissa förhållningssätt.  

 • Flytta på enstaka eller många konstverk. Man ska alltid höra av sig till konstenheten när det finns behov av att flytta enstaka eller många konstverk kan någon på arbetsplatsen. 
 • Skadade konstverk. Om du ser eller hittar ett skadat eller undanställt konstverk ska du kontakta konstenheten. Vi renoverar, restaurerar och placerar om av konstverk.
 • Stöld. Om något konstverk försvinner eller blir stulet ska detta polisanmälas och anmälas till konstenheten så snart som möjligt. 
 • Fotografera eller avbilda konstverk. Om man vill avbilda ett konstverk i tryckta eller digitala medier ska konstnärens namn, titel och eventuellt fotograf anges tillsammans med publiceringen. När konstenheten publicerar bilder på konstverk får konstnärer ersättning via Västra Götalandsregionens licensavtal med Bildupphovsrätt i Sverige. 
 • Gåvor i form av konstverk. Ibland vill patienter, anhöriga eller andra personer skänka en gåva i form av ett konstverk. Generellt sett tar vi inte emot sådana donationer. Om man ändå gärna vill ta emot gåvan ska konstenheten ta ställning till detta.
 • Privata bilder och konstverk. Privata bilder får endast finnas i personalrum och på arbetsrum där bara personal vistas. Konstenheten hanterar och ansvar inte för dessa bilder.
Senast uppdaterad: 2021-09-17 09:25