Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om konsteneheten

Konstenheten inom Västfastigheter arbetar för att bidra till en god offentlig miljö i Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Vi ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler samt inhyrda lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. 

Vårt uppdrag

Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer sker till största del vid sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker, resecentrum och annan regional verksamhet.

Konsten har en betydande roll i arbetet med att skapa goda offentliga miljöer och bidrar till att stärka regionens varumärke och attraktionskraft – samtidigt som den ger fastigheterna ett mervärde. Oavsett språk eller kulturell bakgrund kan konsten också bidra till en mer inkluderande miljö och finnas tillgänglig i alla människors vardag. 

I vårt uppdrag ingår också att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön samt att genom inköp stimulera konstlivet i Västra Götaland. Konstenheten är en av landets största inköpare och förvaltare av konst. 

Konstsamlingen

Konstenheten ansvarar för förvaltning och hantering av Västra Götalandsregionens konstsamling. Samlingen består av cirka 66 00 konstverk som är utplacerade i olika typer av lokaler och verksamheter i hela Västra Götaland. I arbetet med konstsamlingen ingår bland annat att hålla konstverken i gott skick, åtgärda skador samt göra konstverken tillgängliga för personal, patienter, deltagare och andra som besöker Västra Götalandsregionens lokaler. 

Konstverken i samlingen speglar sin samtid och är en stor tillgång som kan utgöra värdefullt material för framtida forskning. 

Ramverkstaden

Större antalet av de konstverk som årligen placeras ut i Västra Götalandsregionens alla verksamheter passerar vår ramverkstad för om- eller nyinramning. I ramverkstaden tillverkas även podier, skåp och andra monteringslösningar i olika träslag. Allt med fokus att presentera konstverket på bästa sätt i den miljö som det ska placeras i. Detta gör att konstverken som placeras ut håller längre och bidrar till att konstsamlingen hålls aktuell. 

I ramverkstaden genomförs även vissa restaureringsarbeten av skadade konstverk som är tillverkade i materialen keramik, sten och trä. 

Senast uppdaterad: 2021-08-13 15:52