Ombyggnation Gröna stråket 12-16

Under arbetet med Sahlgrenska Life kommer framkomligheten till Gröna stråket 12–16, vara kraftigt påverkad.

Fas 1: Ombyggnation

Hösten/vintern 2023/2024 kommer nya tillfartsvägar och en ny entré till Gröna stråket 12–16 byggas med den nya adressen Röda stråket 11. Huset kommer byggas om invändigt för att skapa fungerande flöden för patienter, personal och gods.

Under byggtiden kommer framkomligheten på Röda stråket 10–16 påverkas.

Påverkade verksamheter är de som finns i byggnaderna med adresserna Röda stråket 10B, 11 och 12–16.

Arbetet kommer huvudsakligen påverka framkomligheten.

Fas 2: Ny entré till Gröna stråket 12-16

När ombyggnationen är klar, mars 2024 (preliminärt) kommer patient och personal ha två alternativ för att nå Gröna stråket 12–16, Röda stråket 11 eller Gröna stråket 12–-16. 

Ordinarie entré Gröna stråket 12–16, nås enbart via gångbana från Göteborgs stads parkeringshus Per Dubbs. Skyltning från parkeringshus kommer när det är aktuellt.

Preliminärt kommer det finnas 11 vanliga parkeringsplatser plus 6 parkeringsplatser för personer med handikapptillstånd längs Röda stråket.