Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Framkomlighet och störningar

På grund av flera olika byggprojekt är framkomligheten på Sahlgrenska sjukhuset påverkad. Detta drabbar såväl körvägar som tillgång på parkering. Vi är medvetna om att detta är utmanande för både patienter och personal på området och vi arbetar på olika sätt med att lösa situationen så bra som möjligt.

Här kan du hitta mer information om hur de pågående byggprojekten påverkar framkomligheten på Sahlgrenska sjukhuset. Tänk på att räkna med längre restid och välj om möjligt kollektiva ressätt.

Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid. Observera att tillfällig skyltning sätts upp vid behov.

Framkomlighet

 • Förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket stängs av för genomfart från oktober 2022 tillsvidare på grund av rivning och byggnation av ny kulvert.
 • För infart till Röda, Bruna eller Vita stråket, välj infart Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan.
 • För besök till Gröna stråket, välj infart Norra porten från Per Dubbsgatan.
 • För avsläppning till akutmottagningen och huvudentré, välj huvudinfart. Observera att det finns få parkeringsplatser på centrala gården. För parkering hänvisas till P-hus, liten parkering på Bruna stråket och parkering på Medicinaregatan.

Kartan visar aktuella avstängningar samt arbetsområden för byggprojekt.

På gång just nu

 • Buk- och kärlradiologi, Blå stråket 3
 • Förberedande arbeten, Bruna stråket
 • Förberedande arbeten paviljonger, Bruna stråket 18
 • Flytt av oxygentank, Bruna stråket 19
 • Aggregatbyte Hudhuset Reumatologen, Gröna stråket 16
 • Lokalanpassningar i paviljong, Röda stråket
 • Ringmatad värmeåtervinning, Bruna stråket
 • Anpassningar ventilation administrationsbyggnad, Röda stråket 16
 • Rivningsinventering, Gröna stråket 5-9

Från slutet av augusti till november kommer det genomföras sprängningsarbeten på Sahlgrenskatomten. Sprängningarna är en del av arbetet med att bygga ny kulvert och genomförs på Bruna stråket, vid byggområdet i tomtens norra ände. 

Sprängningen är anpassade efter vårdverksamhetens behov och planerad för att inte påverka pågående verksamhet. 

Verksamhet i byggnader inom det som kallas "riskområde" uppmanas hålla sig borta från fönster under sprängning. 

Sprängning dagligen från augusti till november

Vanligtvis sker sprängning varje helt klockslag men vid akuta transporter kan tiden justeras upp till 20 minuter efter utsatt tid.

Fredag 1 september, måndag 4 september samt tisdag 5 september gäller tider:

9:00-9:20

15:00-15:20

Från och med onsdag 6 september gäller tiderna:

7:00-7:20

12:30-12:50

15:00-15:20 (Inte dagligen, men när det är nödvändigt)

Hur går en sprängning till?

 • Området omkring spärras av och vakter finns på plats, både på marknivå och nere i kulvert.
 • Innan varje sprängning hörs en hög signal under 30 sekunder till en minut. Därefter sker detonationen
 • Arbetet kan medföra spridning av damm, buller och vibrationer. Viktigt att tänka på under sprängning är att fönster ska hållas stängda.
 • Befinner man sig inomhus ska man för säkerhetsskull inte heller stå nära fönster och titta.
 • Det kommer att finnas skyltar och information uppsatt i området.

Riskanalys

I kulvertprojektet har en riskanalys gjorts utifrån buller och vibrationer. Befintliga byggnader, anläggningar och vibrationskänslig och/eller bullerkänslig utrustning har inventerats.

Sprängningen är anpassade efter vårdverksamhetens behov och planerad för att inte påverka pågående verksamhet. 

Vid frågor kontakta

Peter Hansson, projektledare, Karlanders
Telefon: 0733-255 470, e-post: peter.hansson@karlanders.se

Zinar Kozad, fastighetsförvaltare, Västra götalandsregionen
Telefon: 0722-020 698, e-post, zinar.kozad@vgregion.se

Vid akuta frågor vid sprängningen kontakta
Erik Käppi
Sprängarpojkarna
Telefon: 0705-160 033

 

Projekten påverkar framkomligheten på området. Från och med oktober 2022 stängs förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket av för genomfart. Avstängningen gäller tills vidare och orangea vägvisning sätts upp. Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med något längre restid.

 • Välj den södra infarten till Sahlgrenskaområdet (Sahlgrenska södra) från Ehrenströmsgatan om du ska till Röda, Bruna eller Vita stråket.
 • Välj Norra porten för Gröna stråket.
 • Välj huvudinfart för akutmottagningen.

Kartan gäller från april 2023 och visar aktuella avstängningar samt projektens arbetsområden.

Med start vecka 12 och resten av 2023, kommer Göteborg energi lägga om en värmeledning som behöver flyttas på grund av nybyggnationen på Medicinareberget. Arbetet sträcker sig från spårvagnshållplatsen Sahlgrenska huvudentré, genom Medicinaregatans södra parkering och upp på Medicinaregatan.

Arbetena medför att framkomligheten  blir begränsad på grund av uppgrävd trottoar, färre tillgängliga körfält och parkeringar. Vi kommer att arbeta obekväma tider, såväl kvällar som nätter och helger, vilket innebär en del buller.

Läs mer om projektet på Göteborg energis webbplats. Där finns även en karta över det påverkade området.

På grund av flera olika byggprojekt är tillgången på besöksparkeringar på Sahlgrenskatomten påverkad. Även parkeringen vid Bruna stråket 17 påverkas av olika projekt i olika omgångar under 2023. Information om aktuellt läge skickas ut med kallelse.

Rekommendationen är att använda P-hus vid Norra porten (där spårvagnen vänder) samt någon av parkeringsytorna som finns vid Medicinareberget. Se skyltning för taxa. 

Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt på grund av den begränsade framkomligheten på området.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor.

Respektera även hastighetsbegränsningar på tomten.

Entreprenörer på området uppmanas använda P-huset vid Ehrenströmsgatan där de kan parkera med entreprenörstillstånd. Besöksparkeringar kommer att skyltas för personbil under juni månad.

Parkeringssituationen på Sahlgrenska sjukhuset är ansträngd det är viktigt att vi alla – personal, patient, besökare, entreprenör – respekterar de regler som gäller för att göra situationen så bra som möjligt.

Senast uppdaterad: 2023-08-31 12:09