Omläggning media

Inför byggnationen av Sahlgrenska Life behöver infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, fiber med mera flyttas och läggas om. Detta påverkar tomten på olika sätt i olika etapper.

Vad innebär omläggning av media?

Omläggning av media innebär att ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, fiber med mera behöver installeras för att säkerställa försörjning till det befintliga sjukhuset. Detta krävs eftersom den nuvarande infrastrukturen är belägen på den norra delen av tomten, där byggnationen av Sahlgrenska Life, planeras att äga rum. Projektet genomförs i olika faser och i olika områden över Sahlgrenska tomten för att säkerställa en kontinuerlig försörjning till sjukhuset under hela byggnadsprocessen.

Varför gör vi omläggning av media?

Omläggning av media utförs för att säkerställa försörjning till det befintliga sjukhuset under byggnationen av Sahlgrenska Life.

Vilka adresser berörs?

Gröna, Bruna och Blå stråket.

Vilken påverkan har omläggningen på framkomligheten?

Projektet och dess etapper kommer att påverka framkomligheten på tomten och avstängning av vägar är nödvändig under entreprenadtiden. Följ tillfällig skyltning.

Vilken byggtid är det som gäller?

Byggstart 2022, klart september 2025.