Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska Life

Gestaltningsbild Sahlgrenska life. Gammal bebyggelse i förgrund. Höghus i bakgrund.

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation.

Projektet Sahlgrenska Life utvecklas gemensamt av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Vitartes och Akademiska hus. Västfastigheter arbetar bland annat med framtagande av en fastighet på Sahlgrenskatomten på cirka 40 000 kvadratmeter för bland annat laboratoriemedicin. Dessutom kommer vi vara en stor hyresgäst i de fastigheter som byggs av Vitartes.

Projektet innehåller flera byggnader med en totalyta på cirka 100 000 kvadratmeter. Inom fastigheterna kommer det rymmas såväl life science som högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget. Gestaltningen är framtagen för att knyta an till den nuvarande bebyggelsen och följa den huvudaxel för Sahlgrenska som legat fast i över 100 år. Gestaltningen har bearbetats tillsammans med antikvarier från Göteborgs Stad.

Vi bygger hållbart

Miljön

Vår målsättning är att genomföra byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under projekteringen ska byggnadsmaterial väljas som bidrar till en giftfri miljö och låga emissioner i innemiljön.

Byggnaden designas för låg energianvändning. Vår målsättning för att minimera energianvändningen är högt ställda – hårdare än för Miljöbyggnad Guld.

Solceller planeras för tak och söderfasader.

Certifiering

Projektet har som mål att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 3.0. 

En plats som stimulerar

Sahlgrenska Life Science ska bidra till en ökad sysselsättning med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Innovationskraften inom hälso- och sjukvård ska öka i regionen. Detta möjliggör samverkan mellan forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården och komma patienter och medborgare till nytta.

Tidplan

Nuläge: planering

Fredrik Sundaeus

Fastighetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Peter Gustafsson

Projektchef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hans Sandqvist

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-04-26 08:39