Paviljonger på Bruna stråket

Inför uppförandet av Sahlgrenska Life ställer vi upp två paviljonger vid Bruna stråket. Paviljongerna kommer att användas som evakueringslokaler för verksamheter som behöver flytta på grund av nybyggnation på Sahlgrenska sjukhuset.

Varför ställer vi upp två paviljonger?

Paviljonger ska installeras för att möjliggöra evakueringen av verksamheter som för närvarande är lokaliserade i byggnader som planeras för rivning. Den ena paviljongen kommer att användas för administrativa ändamål, medan den andra paviljongen kommer att användas för mottagningsverksamhet.

Vilken adress gäller det?

Bruna stråket.

Vilken påverkan har uppförandet på framkomligheten?

Inlyft av paviljongerna kommer att ske under december 2023 och januari-februari 2024. Framkomligheten på Bruna och Vita stråket kommer vara begränsad under denna tid. Följ tillfällig skyltning för besök på Bruna och Röda stråket.

Ger byggnationen upphov till buller och vibrationer? 

Entreprenaden orsakar viss buller och vibrationer.

Vilken påverkan har byggnationen på parkeringar?

Parkeringen vid Bruna stråket 19 kommer under delar av december 2023 till februari 2024 vara helt avstängd. Parkering finns vid Medicinaregatan 2 samt i Per Dubbsgaraget (Göteborgs Stad parkering).

Vilken byggtid är det som gäller?

Projektet pågår till och med sommaren 2024.

När sker inflyttning?

Inflyttning är planerad till juni 2024.

Vilka verksamheter är paviljongerna avsedda för?

Mottagningsverksamhet samt administration.

Uppställning av paviljonger vid Bruna stråket

Inför kommande byggprojekt placeras nya paviljonger ut vid Bruna stråket, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Paviljongerna kommer användas till mottagningar och som administrativa lokaler.

17 januari till 17 februari kommer Bruna stråket och den intilliggande parkeringen påverkas av del två i arbetet med att ställa de två nya paviljongerna på plats. Arbetet kommer att påverka framkomligheten under en månad och parkeringen vid Bruna stråket är helt eller delvis avstängd.

Ambulans och räddningstjänst kommer fortfarande kunna köra via Bruna stråket. Framkomligheten kommer att regleras med hjälp av flaggvakter. Övrig trafik kommer att omdirigeras genom parkeringen och förbi Röda stråket för att sedan nå Bruna stråket. Följ tillfällig orange vägvisning. 

Paviljongerna är på sammanlagt 4000 kvadratmeter fördelade på två huskroppar och ska användas till mottagningar och som administrativa lokaler. De två huskropparna är sammanbundna med en bro över Bruna stråket samt anslutna till huvudkomplexet.

Paviljongerna tas i bruk sommaren 2024.