Projektnyhetsbrev Sahlgrenska sjukhuset

På denna sida kan du ta del av nyhetsbrevet "Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset". I nyhetsbrevet presenteras de pågående projekten på Sahlgrenska-området och deras påverkan på omgivningen. Nyhetsbrevet publiceras en gång varje månad.