Parkering

På grund av flera pågående byggprojekt är tillgången till besöksparkeringar på Sahlgrenska området påverkad. Aktuell information angående parkeringssituationen skickas ut med kallelser. Vi är medvetna om att det är besvärlig och vi arbetar ständigt för att göra situationen så bra som möjligt.

Vi rekommenderar att personal väljer parkeringshuset i den södra delen av tomten och besökare p-hus Per Dubbs vid Norra porten. Alternativt finns parkeringsytor vid Medicinareberget. Följ skyltningen för aktuella taxaavgifterna. 

Om det är möjligt, välj kollektivtrafik på grund av begränsade parkeringsmöjligheter på området. 

Det finns avsläppningszoner utanför varje entré. Respektera att dessa zoner inte är avsedda för väntan/parkering. Var noga med att följa hastighetsbegränsningarna på området. 

Entreprenörer som arbetar på området uppmanas att använda p-huset vid Ehrenströmsgatan, där de kan parkera med entreprenörstillstånd. Besöksparkeringar för personbilar är markerade med skylt.

Här hittar du alternativa parkeringar: 
Medicinaregatan Norra 
P-hus Per Dubbsgatan

För frågor om parkeringar, kontakta: 
parkering@vgregion.se