Trafikflöden på Sahlgrenska sjukhuset

Den 6 maj 2024 görs en större trafikomläggning på Sahlgrenska sjukhuset. Trafikomläggningen är ett första steg i arbetet med att skapa en mer naturlig och trivsam trafikmiljö på området.

Parallellt med de pågående byggprojekten pågår arbete med att skapa en plan för hur framtidens Sahlgrenska ska se ut. Arbetet har som mål och vision att skapa en trygg och komplett stadsmiljö med utrymme för såväl rekreation som service där gång- och cykeltrafik får ta plats.

Håll utkik – under 2024 kommer det dyka upp mer information om planerna runt om på tomten.

Trafikflöden – maj till september 2024

Karta, trafikflöden maj till september 2024

In- och utfarterna till Sahlgrenskas huvudentré byggs om. Ny utfart öppnar i mars och ny infart i samband med trafikomläggningen den 6 maj. Observera skyltning på platsen.

Norra porten stängs för genomfart, men kommer att användas av ambulans och räddningstjänst. Porten förses med en bom. Gående och cyklister kommer fortsatt kunna passera men hänvisas även till Per Dubbsgatan och via huvudentrén. 

Gröna stråket är helt avstängt för fordonstrafik, förutom ambulans.

  • Gröna stråket 5–13 ingår i byggområde och används inte av verksamheten. Förberedelser inför rivningsarbeten pågår. Detta gäller från sommaren 2024 när samtliga lokaler är evakuerade. Det innebär även att parkeringsplatserna på Gröna stråket försvinner.
  • Gröna stråket 12–16 har en egen trafiklösning, LÄNK till sida om ”så når du Gröna stråket 12–16”
  • Transporter till Gröna stråket 12–16 sker till den nya entrén på Röda stråket 11.

Röda stråket har breddats och vi har skapat en ny hållplats för flexlinjen samt nya parkeringsplatser bortanför den nya adressen Röda stråket 11.

Bruna, Röda och Vita stråket kommer preliminärt att enkelriktas motsols. Infart via Bruna stråket, utfart via Vita stråket. 

Arbetsområdet vid Bruna stråkets parkering på grund av etablering/uppställning av paviljonger, kommer finnas kvar till juni/juli 2024. Därefter väntar en ombyggnation av parkeringen för att den tillgängliga ytan ska användas så effektivt som möjligt.

Bruna, Röda och Vita stråket kan nås via en ny gång- och cykelbanan från Apotekaregatan som färdigställs i augusti 2024. 

Nya trafikflöden, september 2024 och framåt

Karta, trafikflöden september och framåt

In- och utfarterna till Sahlgrenskas huvudentré är ombyggda för tydligare flöden mot akuten och huvudentrén. 

De nya in- och utfarterna används av ambulans som nu kör till den provisoriska ambulanshallen utanför akuten. Observera att akutmottagningens entré kan vara svår att se. Tydliggörande skyltning kommer sättas upp. 

Ett stort byggområde etableras i den norra änden av tomten. I ett första skede kommer byggområdet även omfatta gång- och cykelbanan längs Per Dubbsgatan. Det kommer inte finnas någon passage genom byggområdet. 

  • Gröna stråket 12–16 har en egen trafiklösning
    Så tar du dig till Gröna stråket 12–16​ 
  • Transporter till Gröna stråket 12–16 sker till den nya entrén på Röda stråket 11
  • Röda stråket har breddats och det finns en ny hållplats för flexlinjen samt nya parkeringsplatser.
  • Bruna, Röda och Vita stråket enkelriktas motsols. Infart via Bruna stråket, utfart via Vita stråket.