Allmänt läge 2024

Under 2024 pågår flera olika byggprojekt parallellt på Sahlgrenska sjukhuset. Det påverkar såväl verksamheter som patienter och besökare. Vi arbetar för att underlätta situationen så mycket som möjligt.

Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med längre restid. Observera att tillfällig skyltning gäller.

Det är generellt mycket ont om parkeringsplatser. Välj gärna kollektiva resalternativ. Vid behov av parkering, välj p-hus Per Dubbs eller parkeringsplats vid Medicinareberget/Göteborgs Stads parkering Medicinaregatan 1.

Påverkade vägar

  • Förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket är stängd på grund av rivning och byggnation av ny kulvert. Avstängningen gäller tills vidare. 
  • Röda stråket byggs om, preliminärt är stråket färdigställt i maj 2024. 
  • Bruna stråket påverkas av uppställning av paviljonger, förstärkning av kulvert samt ombyggnation av väg och parkering. Projekten färdigställs successivt under 2024 och 2025. 
  • Norra porten stängs för all fordonstrafik utom ambulans och räddningstjänst som använder denna infart från 6 maj 2024.
  • Förbindelse mellan Gröna och Blå stråket är stängt på grund av markarbeten.