Cykling

Att cykla till jobbet är bra för både hälsan och miljön. Här berättar vi om status gällande cykelparkering och batteriladdning på Sahlgrenska sjukhuset.

Cykelparkeringar och batteriplatser

Vi vet att det finns ett stort behov av fler och bättre cykelparkeringar på sjukhusområdet. Därför pågår ett arbete med att utöka antalet cykelställ, framför allt vid Bruna stråket. Det finns pengar avsatta för utbyggnad under 2024 och för kommande år. Vi hoppas att det ska leda till att fler cyklister får en trygg och bekväm plats att ställa sina cyklar på. 
 
För dig som har ett litiumjonbatteri och vill ladda det på jobbet, finns det möjlighet att använda något av de batterifack som finns på sjukhuset. I dagsläget finns det 16 fack i cykelgaraget i P-hus Dubbeldäckaren. Dessa används inte fullt ut så det finns goda chanser att hitta en ledig plats.  
Observera att det inte är tillåtet att ta med batterier in i VGR:s lokaler på grund av brandrisken. 
 
Vi planerar för att bygga ytterligare 119 fack i ett nytt projekt. Efter det kommer vi att utvärdera användandet och se om det behövs fler fack i framtiden. 

Förvaringsskåp för batterier kommer att placeras på bland annat Vita stråket 13, vid cykeltak på Bruna stråket, vid nya cykelställ på Röda stråket, på Gröna stråket, Blå stråket och på centrala gården. 
 
Läs mer om Förvaring av cykelbatterier i VGR:s lokaler

Cyklar inomhus är inte tillåtna

Det är inte tillåtet att ta med sig cyklar inomhus på sjukhuset. Detta gäller oavsett om cykeln har ett litiumjonbatteri eller inte. Anledningen är att cyklar utgör en brandrisk och ett hinder för utrymning och städning. Dessutom kan cyklar skada golv, väggar och dörrar.

Framtida planer och önskemål

Det finns behov av att skapa cykelparkeringar på Röda stråket. Vi har identifierat en möjlig plats för cykelställ men återkommer i frågan. Vi har också fått önskemål om inhägnad cykelparkering som skulle ge ett bättre skydd mot stöld och väder. Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt att bygga sådana parkeringar inom Västra Götalandsregionens investeringsplan och det är inte heller något vi kan påverka. Vi beklagar detta.

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter om cykelförhållanden på Sahlgrenska sjukhuset är du välkommen att kontakta cykelfrämjande sjukhus 

Jonas Nordin

Områdeschef