Så tar du dig till Gröna stråket 12–16

Från och med maj 2024 gäller nya färdvägar för dig som ska till en mottagning på Gröna stråket 12-16. Tänk på att din resa kan ta extra lång tid och välj om möjligt kollektiva färdsätt.

Karta, trafikflöden Gröna stråket 12–16

Det finns tre adresser på Sahlgrenska sjukhuset som från och med maj 2024 kommer vara extra utmanande att nå. Det gäller mottagningar med adress Gröna stråket 12–16. Vi är medvetna om att situationen är utmanande, men hoppas på din förståelse. Har du frågor om hur du tar dig till din bokade tid, kontakta din mottagning. 

Observera att GPS:er inte alltid är uppdaterade med det nuvarande trafikläget. Följ instruktionerna nedan och räkna med längre restider. 

Välj helst kollektivtrafik när du ska resa till Sahlgrenska sjukhuset på grund av det ansträngda trafikläget på området. 

  • Om du måste resa med bil, parkera i p-hus Per Dubbs och promenera cirka 100 meter till ordinarie entré.
  • Om du promenerar eller reser med kollektivtrafik, gå direkt från hållplatsen till p-hus Per Dubbsgatan och sedan gångvägen till entréerna på Gröna stråket 12 och 16.
  • Det kommer finnas en ny entré med adress Röda stråket 11. Dörren är låst med porttelefon, men transporter och varubud ska hänvisas hit. 

För dig som har kraftigt nedsatt rörelseförmåga finns möjlighet att köra bil fram till entréerna på Gröna stråket 12–16, via gångfartsgata från Röda stråket, markerat med grön linje på kartan.

Denna körväg är även möjlig vid transport av person med omfattande rörelsehinder som kommer utan ledsagare. Observera att vägen har mycket begränsad framkomlighet och delas med gång- och cykeltrafikanter. Gångfart gäller (mycket långsam trafik).

Utaför entréerna finns två p-platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt en avsläppningsyta. Observera att backvändning gäller.  

Läs mer om vad som gäller för gågata:
Gågata, cykelgata och gångfartsområde – Transportstyrelsen 

Trafik och parkeringssituationen på hela Sahlgrenskaområdet är ansträngd, inte bara för personer som ska till Gröna stråket 12–16. Om möjligt, välj att resa hit med kollektivtrafik.